Noční linka: Cizinec na cestě papeže Františka

Noční linka: Cizinec na cestě papeže Františka

Pořad v souvislostech


Cizinec na cestě papeže Františka
Budeme vysílat

Noční linka
Noční linka
Noční linka
Vysílali jsme

Co si odnášíme z Tolkienova Pána prstenů?
Naši předkové
Odpočinek
Audioarchiv
25. ledna 2021 Noční linka Autor: Hanka Svanovská

Kontaktním pořadem Noční linka, který se dnes bude inspirovat jednou z kapitol nové encykliky papeže Františka Fratelli tutti, provází redaktorka Hana Svanovská. Poslouchejte v pondělí 25. ledna 2021 o půl jedenácté večer.

Právě skončil Týden modliteb za jednotu křesťanů a za dva dny si připomeneme Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Shodou okolností vyšla předminulý týden v českém překladu dlouho očekávaná encyklika o bratrství a sociálním přátelství papeže Františka s názvem Fratellli tutti, v doslovném překladu „všichni jsme si bratry“ . V jejím úvodu se můžeme dočíst: Fratelli tutti.“Těmito slovy se svatý František z Assisi obrátil na své bratry a sestry a předložil jim způsob života vyznačující se chutí evangelia. Z Františkových rad zde chci vybrat tu, ve které vyzývá k lásce přesahující zeměpisné bariéry i vzdálenosti. Prohlašuje v ní za blahoslaveného každého, kdo miluje druhého, „když je od něj vzdálen, právě tak, jako když je s ním“. Těmito několika prostými slovy vyjádřil podstatu bratrské otevřenosti, která nám dovoluje uznávat, vážit si a milovat každého člověka, aniž je fyzicky blízko, bez ohledu na to, kde se narodil nebo kde žije.

Druhá kapitola aktuálního a závazného textu papeže Františka se jmenuje "Cizinec na cestě" a navazuje na zásadní text z 10. kapitoly Lukášova evangelia, totiž podobenství o milosrdném Samaritánovi. Čím nás aktualizace tohoto příběhu může zasáhnout dnes, (nejen) v době koronavirové pandemie? Nacházím se já sám v roli lupiče, kněze a levity, nebo dokonce oběti? A stalo se vám už někdy, že jste přistihli sami sebe jako někoho, kdo přehlíží "cizince na cestě"? Kdo jsou "cizinci na cestě" v současné české společnosti nebo v očích členů našich církví? A dovedli bychom pojmenovat "cizince na cestě" v našem konkrétním životě?  Těšíme se na Vaše telefonáty, e-maily a SMS zprávy.

 

 

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony