Noční linka: Jsme vnímaví ke křížům "těch druhých"?

Noční linka: Jsme vnímaví ke křížům "těch druhých"?
14. září 2020 Noční linka Autor: Hanka Svanovská

Kontaktním pořadem, který se zaměří na vztahy nás křesťanů k lidem "mimo" církev, provází redaktorka Hana Svanovská. Poslouchejte v pondělí 14. září od půl jedenácté večer.

Ve veřejném prostoru, zejména v tom středoevropském, se v současnosti coby křesťané snažíme hodně vymezit. Snažíme se představit jako ti, kteří jsou nositeli tzv. tradice, konzervativních hodnot a určitého dějinného poselství.

Otázka zní, zdali máme takto vůči současné společnosti opravdu fungovat. Jde to takto dělat? Nevyšel právě Pán Ježíš úplně někam jinam a do jiných prostor, mezi lidi, které nikdo nechtěl a kteří nepatřili mezi ty "dobré", "ctnostné" a "spravedlivé"?  Jsme ochotni brát na sebe kříže lidí, kteří k nám "oficiálně" nepatří? Jsme schopni s nimi kráčet po jejich cestě tam, kde se právě nacházejí, nikoli až tam, kde bychom je sami chtěli mít? Nevnucujeme většinové společnosti některá "schémata", vytvořená spíše historicky a kulturně, která ovšem nemají oporu v radostné Ježíšově zvěsti, ? A nekřižujeme někdy své spolubratry s nepohodlnými názory podobně, jako se to stalo našemu Pánovi? Neměníme se občas v určitý „klub vyvolených“, který si nechce špinit ruce s lidmi, kteří neodpovídají námi vysněnému životnímu stylu? Jaké jsou Vaše osobní zkušenosti s "těmi druhými"?

Zapojit se do vysílání můžete na tel. čísle 543217242,  formou SMS zprávy na číslo 775132132 anebo zasláním e-mailu na adresu zive@proglas.cz.

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony