Noční linka: Když Bůh mlčí...

Noční linka: Když Bůh mlčí...

Pořad v souvislostech


Když Bůh mlčí...
Audioarchiv
10. září 2018 Noční linka Autor: Hanka Svanovská

O těžkých životních událostech, nevyslyšených modlitbách i o jobovském spílání Bohu - to je téma dnešní Noční linky. Poslouchejte v pondělí 10. září od půl jedenácté večer.

 

Místo abych pojedl jen vzdychám, nářek ze mne tryská jako voda;
čeho jsem se tolik strachoval, to mě postihlo, dolehlo na mě to, čeho jsem se lekal.
Nepoznal jsem klidu ani míru ani odpočinutí – a přišla bouře.
(Job 3, 24-26)

Takřka každému z nás se to stalo: potkala ho v životě nějaká smutná událost či spíše sled událostí, jimž se snažil s Boží pomocí předejít - ale ono se to nepodařilo. Najednou se zdá, že každý další den přinese jen novou nepříjemnost, komplikaci nebo pád, ke kterému samozřejmě přispívá i to, že pod tíhou všech problémů daleko více vystupují do popředí naše osobní slabosti a sklony k hříchu. Modlíme se, voláme Boha o pomoc - a zdá se nám, že mlčí, popřípadě dělá úplně něco jiného, než bychom si představovali. Mlčí ale doopravdy?

Redaktorka Hana Svanovská se pro aktuální téma Noční linky inspirovala knihou téhož názvu od amerického misionáře Peta Greiga, kterou vydalo roku 2016 vydavatelství Rosa. Jaké zkušenosti máte s duchovními boji a modlitebními zápasy Vy, naši posluchači? Těšíme se na ně, ať už telefonicky, mailem nebo formou SMS zprávy.