S Noční linkou do školy

S Noční linkou do školy

Pořad v souvislostech


Přitel ze školních lavic
Budeme vysílat

Noční linka
Noční linka
Noční linka
Vysílali jsme

Co si odnášíme z Tolkienova Pána prstenů?
Naši předkové
Odpočinek
Audioarchiv
6. září 2020 Noční linka Autor: Klára Beránková

První poprázdninová Noční linka nás zavede do současnosti, blízké, či vzdálené minulosti. Klára Beránková nastolí téma: „Kamarád ze školních lavic“

Začátek školního roku je pro některé těšením se do nové školy, pro jiné  otrava, že tam zase musí, a pro ty škole odrostlé vzpomínkou na krásná školní a studentská léta. Ať chodíte do školy nebo patříte mezi pamětníky, pojďte si s námi společně povídat o kamarádech a o přátelích, které jste ve škole poznali. Noční linku startujeme v pondělí 7. září ve 22.30 a až do půl dvanácté se do ní můžete zapojit telefonátem nebo SMS zprávou. Pobuďte s námi.

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony