Iniciativa "Manželům nablízku"

Manželům nablízku

Pořad v souvislostech


Manželům nablízku - iniciativa pro farnosti
Audioarchiv
14. listopadu 2019 Kafemlýnek Autor: Irena Kintrová

Novou iniciativu Národního centra pro rodinu, která má podpořit fungování manželství, představíme v Kafemlýnku 19. listopadu 2019.

Anonymita, míjení se ve farnostech, bolesti, které mnozí manželé nesou, aniž by je měli komu svěřit, atmosféra, kdy mít problém se „nenosí“, to vše inspirovalo Národní centrum pro rodinu ke vzniku iniciativy "Manželům nablízku". Ve farnostech chce vytvořit atmosféru důvěry a poc hopení jednoduchým nástrojem: nasloucháním. Chce přinést úlevu manželům, kteří se ocitli v těžkostech a farnostem přispět k oživení vzájemné důvěry. Základním materiálem je portál www.manzelumnablizku.cz

manzelum nablizku

My si tuto iniciativu představíme v Kafemlýnku v úterý 19. listopadu s ředitelkou Národního centra pro rodinu Marií Oujezdskou. Hostem bude i psycholožka Andrea Múdra a Petr Šmerda.

V rámci pořadu pozveme na Mezinárodní seminář Manželům nablízku, který proběhne v sobotu 30. listopadu v Brně. Nabídne témata spojená se službou naslouchání druhým, rozpoznání krizových signálů v manželství a zkušenosti těch, kteří se už řadu let věnují manželům v těžkostech. 

manželům

Speciálním (online) hostem budou manželé Rino a Rita Ventigliovi, kteří sami stáli před rozvodovým řízením. Přednášet budou také manželé Imriškovi, kteří řadu let působí v Domu prijatia Rodinkovo na Slovensku, kde realizují "Program pro manžele v těžkostech".