Katecheze Dobrého pastýře

Katecheze Dobrého pastýře
11. června 2017 Kafemlýnek Autor: Radka Rozkovcová

je křesťanský program katecheze pro děti ve věku od 3 do 12 let. Umožňuje dětem prožívat a vytvářet si autentický vztah s Bohem. Katecheze má své kořeny v Písmu a liturgii církve a je inspirována principy pedagogiky Marie Montessori.

Program nabízí:

• Příležitost pro děti zamilovat se do Ježíše Dobrého pastýře v prostoru vhodném pro děti, který se jmenuje atrium – místnost na faře nebo ve škole.

• Jednotlivé činnosti v atriu vedou děti k meditaci Bible a tajemství křesťanské víry. Setkání se uskutečňují zpravidla jednou týdně v malých skupinkách vedených vyškoleným katechetou.

• Jsou zde respektovány a posilovány individuální duchovní potřeby dítěte.

Katecheze Dobrého pastýře – příprava oltářeCílem Katecheze Dobrého pastýře je vědomá účast dětí na slavení liturgie. Program tedy není prvořadě zaměřen na „vyučování“ a získání potřebných znalostí, ale dotýká se srdce dětí, jejich vrozené touhy po opravdovém setkání s Bohem, a pomáhá jim tak získané poznání zvnitřnit. Způsob práce v této katechezi jim pomáhá prožívat radost z víry a uschopňuje je o své víře hovořit a svědčit.

Katecheze Dobrého pastýře – "Smyj ze mě, Bože, mou nepravost..."Koncept Katecheze Dobrého pastýře (dále KDP), jež se dnes uplatňuje v asi čtyřiceti zemích celého světa, vznikl již roku 1954 v Itálii a během dalších 60 let procházel vývojem dle zkušeností s dětmi v různých kulturách (autorka a iniciátorka programu docentka Sofia Cavalletti zemřela v roce 2011).

V naší zemi nebylo možné se s tímto programem donedávna setkat. Do povědomí se dostává zásluhou sester Nejsvětější svátosti z Českých Budějovic, které zorganizovaly první kurzy s polskou lektorkou Dr. Barbarou Surmou a samy KDP uskutečňují ve své školce.

Marcela Fojtíková Roubalová a Marie ZimmermannováV současné době pečuje o přípravu katechetů a metodických materiálů k uplatnění tohoto konceptu u nás Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého a prozatím jedinými lektorkami v ČR jsou Dr. Marcela Fojtíková Roubalová a Dr. Marie Zimmermannová – obě dámy budou hosty Radky Rozkovcové a Kafemlýnku, který vysíláme na Proglasu v premiéře v úterý 13. června 2017 v 9.30.

Katecheze Dobrého pastýře – Které těsto na sluníčku vzejde? S kvasnicemi, nebo bez nich? (Téma: Boží království je jako kvas...)"V téhle katechezi se nic nepřevypráví. Hlavní zdroj jsou vybrané verše z Písma svatého a vybrané modlitby z liturgických textů. Nic se nedělá abstraktně, čemu by děti nemohly rozumět, protože by se tím nezybývaly. Počítáme s tím, že děti dostaly dar Ducha svatého při křtu, a když se setkají s Ježíšem, tak to je také prostor, kdy v nich Duch pracuje." (Marie Zimmermannová)

Doporučená literatura k tématu: http://www.tridistri.cz/jajsemdobrypastyr
Více na www.katechezedobrehopastyre.cz

Katecheze Dobrého pastýře – materiály v atriuKatecheze Dobrého pastýře – materiály v atriuKatecheze Dobrého pastýře – materiály v atriu