Knížky pro věřící děti a jejich rodiče

Knížky pro věřící děti a jejich rodiče
21. března 2019 Kafemlýnek, Pohádky Autor: Irena Kintrová

Březen je měsíc knihy a letos jsme se zaměřili zejména na čtení pro děti, které se připravují ke svátostem. Kafemlýnek 26. 3. představí knižní novinky.

Bůh je tady – autorka Jana Zajícová, Portál 2018

naučná

Kapitoly s tématy, které se dotýkají života dětí – rodina, spolužáci, životní prostředí, farnost… Autorka je průvodcem, který poukazuje na skutečnosti kolem dítěte a z nichBůh je tady vyvozuje stopy – znamení Boží přítomnosti. Ilustrace doprovázejí úvahy, rozšiřují téma, nechybí úryvek z Písma, podněty ke společným diskuzím, zamyšlení.

Vhodná pro společné čtení s dětmi i předškolního věku – když chceme _nějak začít“ mluvit o víře a nevíme odkud a jak.

 

Lžička medu – autorka Lene Mayer – Skumanzová, Karmelitánské nakladatelství 2018

beletrie, překlad z němčinylzicka-medu

Příběh dívky Julie, která chodí na přípravu na první svaté přijímání. Autorka reálně vystihla vztahy v rodině i mezi dětmi. Ne každé z dětí, které na přípravu chodí, to myslí upřímně nebo vůbec ve víře vyrůstá. Nadšení učitelky náboženství se tříští s únavou pana faráře… Rodiny dětí nejsou ideální a působí velice opravdově. Každá kapitola je uzavřeným příběhem, na konci je „Boží pohled“ na to, co se stalo – jako bychom mohli slyšet laskavý Boží hlas, který přijímá děti i dospělé takové, jací jsou, s velikou láskou.

Dívčí hrdinka, pro děti na prvním stupni zš, i ke společnému čtení.

 

Jáchym a Desatero – autorka Brigitte Endresová, Paulínky 2019

beletrie, překlad z němčiny

Příběh kluka Jáchyma, který dostane model letadla, který spolu s dědečkem sestavuje. jachym-a-desateroBěhem toho spolu mluví o tom, co Jáchym prožívá, jak se má naučit deset přikázání a jak jim vůbec rozumět. Postava dědečka je tu jako vlídný a moudrý průvodce. Jáchym sám na sobě poznává, jak je těžké se těmito pravidly „pro dobrý život“ řídit, ale také že doopravdy fungují.

Klučičí hrdina, pro děti na prvním stupni zš, i ke společnému čtení.

 

Povídej si s Bohem, časopis Duha, vyšlo 13. 1. 2019

tvoření, naučná

aktovka duhaSešit z tvrdého papíru k dotvoření a vyrábění. Spolu s dětmi rodiče sestaví „aktovku“ do které si děti dají vystřižené a dotvoření karty se známými či příležitostnými modlitbami nebo přidají vlastní.

Námět pro oživení modlitby v postní nebo adventní době.

Mladší i starší školáci tak do šesté třídy. Ke společné činnosti.

 

Čekání na Velikonoce – autor Marek Kita, Portál 2019

naučná, překlad z polštiny

Navazuje na předchozí autorův titul „Čekání na vánoce“, který byl vystavění na čtení starozákonních předpovědí o narození Mesiáše.

Čtení na každý den postní doby má několik oddílů, které připravují děti na to, aby pochopily prvky liturgie (popelec, půst, fialová barva, symbolické obrazy z bible) a také obsah úryvkůčekání na velikonoce Písma, které se k tématu vztahují. Zvláštností knížky je to, že má společné čtení pokračovat i ve velikonočním oktávu, díky kterému děti lépe pochopí, co se děli po Vzkříšení s učedníky a poznají souvislosti s dobou svatodušní.

Vhodné ke čtení v rodině, ale s vlastními úpravami textu – místy to není pro mladší (předškolní) děti úplně jasné, starší pochopí snáz, i tak je dobré ještě vysvětlit, diskutovat.

 

Ježíš nás zve ke svému stolu – autor Tonino Lasconi, Paulínky 2018

naučná, překlad z italštiny, upraveno

V úvodních kapitolách je výklad o eucharistii – jejím významu, průběhu, pak na jezis-nas-zve-ke-svemu-stolupřevyprávěných příbězích z bible se děti učí chápat Ježíšovo jednání, souvislost velikonočních událostí se mší svatou a slavení neděle. Dobrý autorův nápad jsou odpovědi na konkrétní otázky, které v souvislosti s tématem děti napadají. Nechybí ani návod ke zpytování svědomí, který prohlubuje druhá knížka stejného autora „Já se taky zpovídám“.

Děti od třetí třídy zš, nejlépe číst s rodiči nebo katechety.

 

Tonino Lasconi – Já se taky zpovídám, Paulínky 2016

naučná, překlad z italštiny, upraveno ja-se-taky-zpovidam

Detailní rozbor přípravy a provedení svátosti smíření, desatero prakticky, na co se děti nejvíc ptají. Jak poznáme dobré od zlého. Biblické texty. Vhodné k prohloubení výuky náboženství ve škole.

Děti od třetí třídy zš, čtení s rodiči nebo v náboženství.