Škola příběhem "Filipka"

Škola příběhem "Filipka"

Pořad v souvislostech


Škola příběhem
Audioarchiv
1. dubna 2019 Kafemlýnek Autor: Irena Kintrová

V Brně vzniká nová církevní škola a Kafemlýnek 2. dubna 2019 bude zajímat, jaký má program.

Pozvání k rozhovoru přijala budoucí ředitelka školy Ruth Konvalinková (viz foto Bena Skály) a budoucí paní učitelka Jitka Habernalová. Zajímá nás, jak bude škola vypadat, jaké principy výuky plánuje a jaké množství dětí přijímá. A plány jsou zajímavé - jeden den výuky v přírodě, místo klasického sezení v lavicích samostatná činnost na připraveném pracovišti. Spolurozhodování dětí, prostor k tvoření v dílnách, společné stolování - a ne jen stravování, důraz na spolupráci sRuth Konvalinková (foto Ben Skála) rodiči. V neposlední řadě všudypřítomná motivace příběhy pro děti - každý ročník bude mít svůj ústřední příběh. Kromě toho bude ve škole přítomen jednou týdně pan farář a bude seznamovat děti s příběhy z Bible. Zřizovatelem školy je Českobratrská církev evangelická. Kdo bych chtěl vznik nové školy podpořit, má možnost darovat dětské knížky pro vznikající knihovnu. Mohou být pro mladší i starší školní věk. Filipka za každý kousek děkuje! Darovat je můžete přímo nebo prostřednictvím Kafemlýnku - rádi jim knížky doručíme!

Regiony

Regiony

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.