Světové setkání rodin v Irsku 2018

Svtové setkání rodin v Irsku 2018
7. září 2018 Kafemlýnek Autor: Irena Kintrová

Destrukce rodin, rozpady manželství, nejistota vztahů mezi dětmi a rodiči - jak tomu čelit? Třeba tím, že se dá prostor svědectví rodin, které fungují. V Kafemlýnku 11. září 2018 uslyšíme postřehy účastnic světového setkání rodin v Dublinu v srpnu 2018.

Světové setkání rodin v Dublinu se účastnila i redaktorka Kafemlýnku Ivana Horáková s Marií Oujezdskou - ředitelkou Národního centra pro rodinu. Jak tato akce probíhala? Po zahajovacím ceremoniálu začal teologicko-pastorační kongres, na který navázal Festival rodin pojatý jako slavnostní koncert. Vrchol setkání pak tvořila mše svatá v neděli, kterou sloužil papež František. Z Česka putovala do Irska necelá stovka poutníků a biskup Josef Nuzík...modropád

Budeme zvědaví na to, jak se účastníkům líbil program, jaká témata se otvírala, čím oslovily workshopy nebo setkání nad Amoris Laetita. Čím je obohatila přítomnost rodin i papežská návštěva. Kéž jsou tato setkání povzbuzením pro nás všechny.

TIPY NA AKCE:

Duchovní obnova pro rodiny: někteří možná slyšíte tento termín poprvé a nevíte, co přesně si představit. Jedná se tedy většinou o víkend, nebo někdy více dní, které můžete strávit v přírodě, v rekreačním zařízení, nebo na faře a udělat si čas na sebe, na svůj vztah s manželkou, či manželem, a s Bohem. Většinou jsou v takovém případě zajištěni hlídači pro děti a tím může ticho, nebo rozhovor s Bohem začít.

Jednou z takových obnov pořádá Centrum pro rodinný život v Olomouci pod vedením P. Martina Sklenáře. Proběhne na Svatém Hostýně a připraven je souběžný program pro rodiče i děti. Přesný termín je pátek 5. až neděle 7. října 2018. Informace najdete na rodinnyzivot.cz

Víkend pro bezdětné manžele, kteří chtějí mít na krásném místě čas jen pro sebe, kde si mohou dovolit otevřít své těžkosti a často potlačované otázky. Pojďte si užít pohodový víkend ve společnosti dalších párů, které prožívají stejnou bolest. Program a informace najdete na www.probezdetne.cz Víkend v poutním domě Králíky se koná o víkendu 12.-14. října 2018.

Vzdělávací seminář pro páry, které by chtěly pomáhat rodinám ve svých farnostech najdete také v nabídce CPR Olomouc. Kurz je určen manželským párům, které chtějí sloužit ostatním rodinám a pomáhat jim (nejen) na cestě k Bohu. Službou rodinám se myslí pomoc při zakládání společenství a jejich vedení, pořádání aktivit pro rodiny, doprovázení rodin, podílení se na přípravě snoubenců a přípravě rodičů a dětí ke křtu a k prvnímu sv. přijímání, popř. mládeže ke svátosti biřmování apod. Na semináři přednášejí odborníci a m anželsk é páry, pracuje a diskutuje se jak ve skupinách, tak v páru. Rozsah kurzu jsou 3 víkendy v 1. ročníku,  3 víkendy v 2. ročníku a jedno letní soustředění (čtvrtek až neděle). První termín je 9.–11. listopadu 2018 na Sv. Hostýně. Informace a kontakty najdete webu rodinnyzivot.cz v záložce pro manžele.

Někteří z vás rádi plánují dopředu. Příkladem Adventní duchovní obnovy je akce pořádaná Centrem pro rodinu Brno. Proběhne v Duchovním centru Vranov a její podtitul je „Jaký Advent, takové Vánoce“. Víkendové setkání, které povede P. Tomáš Koumal, farář na Petrově, je určeno manželům bez ohledu na délku manželství. Termín je 7.-8.12.2018 a bližší informace najdete na www.crsp.cz v záložce Pořádáme.

Právě pro Vás, kdo se chcete vydat na putování krajinou svého bytí a objevovat poklady s tím spojené, je určena Duchovní obnova ve Špindlerově Mlýně v centru Eljon. 

Přednášejí P. Jiří Šlégr a P. Martin Sedloň. Krása našich nejvyšších hor a ticho podkrovní kaple jako obvykle nebude chybět. Termíny jsou tři v průběhu října. První začíná 4.-7.10.18. Přihlášky a více informací získáte na www.eljon.cz,

Úvod do křesťanské meditace mohou absolvovat zájemci na Vranově u Brna. Psychoterapeut a kněz Jindřich Kotvrda se vám bude věnovat od neděle do středy 21.10.-24.10. 2018.

Duchovní obnovu pro manžele pořádá v Brně komunita Emmanuel. Sympatické je, že se jedná o tři jednodenní setkání během září a října. Přihlašování na první z nich je včera-tedy zájemci, přihlaste se obratem. Obnova nese název Láska a Pravda“ protože se snaží ukázat manželům krásu a bohatství manželského vztahu. Povzbuzuje k manželskému a rodinnému životu a obnovuje jeho lidský i duchovní rozměr. Je to příležitost ke změně, k nalezení nové naděje ve vzájemných vztazích.Tři setkání obsahuj&iac ute; spo lečné chvály, přednášky, adoraci, vzájemné sdílení a mši svatou. Nejbližší termín je podzim 2018 v Brně: neděle 16.9., sobota 6.10., sobota 20.10. Přihlašování je na lap@emmanuel.cz Vítané jsou také páry, u nichž je věřící jen jeden z manželů, nebo manželé, kterým jsou blízké křesťanské hodnoty i když třeba do kostela nechodí.