Advent a Vánoce mezi lidmi v nouzi

Advent a Vánoce mezi lidmi v nouzi

Pořad v souvislostech


Advent a Vánoce mezi lidmi v nouzi
Budeme vysílat

Juniorská věda a umění na UP
Vojenská pietní místa
Novokřtěnecké památky na jižní Moravě
Vysílali jsme


Vlny solidarity

Obnovený chrám Božího Těla v Gutech u Třince

Zeptej.Se – bezpečný online prostor pro děti a mládež
Audioarchiv

Poslechněte si sestřih pořadu Advent a vánoce mezi lidmi v nouzi, který jsme odvysílali před rokem  v cyklu Mezi slovy s mnoha příznivými ohlasy. Premiéru zkrácené podoby uvedeme v pondělí 30. listopadu ve 22.00.

O adventu a o Vánocích jakoby se vždy s novou a větší naléhavostí otevírala témata bezdomovectví i života různě hendikepovaných lidí. Rovněž mezi veřejností o ně stoupá v této době zájem. A proto jsme si pozvali do královéhradeckého studia osobu, která o této problematice něco ví z vlastní zkušenosti a navíc o ní umí poutavě vyprávět. Je to Tomáš Koloc, muž mnoha profesí - publicista, překladatel, básník, redaktor, a to jak novinový, tak nakladatelský i rozhlasový, který po dva roky působil také jako sociální pracovník mezi bezdomovci a rovněž má šestileté zkušenosti s prací s postiženými lidmi. Velmi neotřele a bez příkras nás seznámí s drsnou realitou života postižených a lidí bez domova zejména v adventním období.