Co nabízí kurzy Alfa?

Co nabízí kurzy Alfa?

Pořad v souvislostech


Kurzy Alfa
Audioarchiv
27. února 2020 Mezi slovy Autor: Kateřina Kovaříková

O příležitosti poznat křesťanskou víru prostřednictvím kurzů Alfa jsme hovořili v pořadu Mezi slovy s P. Mariuszem Kuźniarem, Martinem Hambálkem a Pavlem Mikšů.

Kurzy Alfa jsou na mnoha místech našich farností či sborů rozvinutou aktivitou. Iniciativa přišla ze zahraničí, po letech však má své příznivce i v naší zemi. Kdo se podobných setkání účastní a komu jsou určeny? Co je jejich smyslem? Každé setkání se zabývá některým tématem spjatých s vírou a vytváří prostor k rozhovoru...