Druhá beseda z cyklu Bez obav?

Druhá beseda z cyklu Bez obav?

V cyklu Bez obav? jsme otevřeli téma života v zemích Blízkého východu. Ve druhé části jsme se věnovali zejména tomu, jak se žije tamním křesťanům a proč čelí tak velkému tlaku pro svou víru. Záznam besedy naladíte na vlnách Proglasu ve čtvrtek 15. srpna od 9. hodiny dopolední.

V rámci večera jsme se snažili o rozklíčování zásadních pojmů pro společnou debatu. Začali jsme otázkou, jak je dnes možné definovat Blízký východ?

„Pro mě jako teologa, je blízkovýchodní křesťanství,  jako první odpověď to, co bylo součástí Byzantské říše, tedy východní části té velké Římské říše. Někdy se to dá identifikovat kulturně nebo jazykově. Jako oblasti, kde se hovoří arabským jazykem, nebo jsou pod vlivem arabské kultury. Což ale taky není přesné(….)  Jinak je možné definovat křesťanský Blízký východ jako oblasti, kde existovalo křesťanství před příchodem Islámu a na mnoha místech už také zaniklo. Jako je třeba Saudská arábie. Takže je to velice relativní", vysvětluje v úvodu pořadu Jaroslav Franc z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, který byl jedním z hostů. 

Tématem bylo také přiblížení křesťanství v rámci tak různorodé oblasti, jakou Blízký východ je. Odborníci se shodují na tom, že není možné mluvit o křesťanství jako jednotném celku bez toho, abychom rozklíčovali situaci v jednotlivých zemích a přihlédly jak k historickému, tak zejména aktuálním kontextu. „Slyšel jsem několikrát debatu v arabských televizích, kde se mluví o tom, jaká je Evropa a ptají se na to, jaká je kultura nebo  jaké je náboženství v Evropě. A já, člověk, který tu vyrostl, si uvědomuji, jak je to pluralitní komunita. A podobně je to na Blízkém východě. Co místní kultura, to fakticky jiný charakter křesťanství“, podotýká Jaroslav franc.

„Zdá se mi, že rozdíly mezi křesťany zde na Západě jsou menší, než jsou mezi jednotlivými církvemi  a  tradicemi na Blízkém východě“, doplňuje Peter Moreé z Evangelické teologické fakulty UK. „Zdá se mi, že se to vyjadřuje jiným postojem k víře, jiný způsob prožívání, jiný způsobem, jak svou víru vyjadřovat  vnějškově“, říká Moreé.

Kdo dnes ohrožuje křesťany? Jakou roli ve stabilizaci regionu může hrát mezináboženský dialog, případně celky jako je Severoatlantická aliance nebo EU? I na to odpovídá Marek Čejka, právník a politolog, který se situací v oblasti dlouhodobě zabývá.

Regiony

Regiony

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.