Mezi slovy: Slzy věcí

Mezi slovy: Slzy věcí
20. března 2015 Mezi slovy Autor: Jan Novotný

Slzy věcí – výbor z tvorby básníka, prozaika a překladatele Josefa Suchého připravili literární historik doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc. a básníkova dcera PhDr. Ivana Srbková.

Křesťansky orientovaný spisovatel neušel pozornosti komunistických úřadů. Přesto zanechal bohaté dílo, které oba editoři přiblíží v cyklu Mezi slovy.

Josef Suchý (1923 – 2003) bývá označován za básníka domova a smíru, za autora básní hlubokého křesťansko-humanistického étosu, poezie tiché tonality, opravdovosti a čistoty. Těžiště jeho tvorby spočívá ve výrazově úsporné a metaforicky neokázalé meditativní lyrice, pevně spjaté s hlubokou zakotveností v rodném kraji Vysočiny. Ve svých verších se obrací k základním životním hodnotám, které nalézá v přírodě, v rodině, mezi blízkými lidmi, uprostřed všednodennosti.

V roce 1997 mu byla udělena Cena města Brna za literaturu, o rok později Cena Velehrad za celoživotní básnické dílo.

 „Před sebou máme výbor z celoživotní tvorby Josefa Suchého, který jej ukazuje jako básníka hluboké niternosti, jehož jediným cílem byla harmonizace skutečnosti, jak ji zahlédl ve chvílích usebrané meditace. Neoslovoval jej svět destrukce, proto nikdy nepodlehl svodům avantgardní výjimečnosti, ale vždy usiloval o niterný souzvuk s krásou stvoření, jež ho obklopovala.“

(Z doslovu Jaroslava Meda)

Slzy věcí - výbor z tvorby básníka, prozaika a překladatele Josefa Suchého připravili literární historik Jaroslav Med a básníkova dcera Ivana Srbková. Oba editoři přiblíží život a dílo Josefa Suchého v cyklu Mezi slovy.

Zalistujeme také seminární prací Kateřiny Srbkové, ve které coby studentka gymnázia zaznamenala vztah k poezii svého dědečka.

Básně zazní v podání herce brněnského Divadla Husa na provázku Vladimíra Hausera, uslyšíme také Anežku Jakubcovou. Připravil Jan Novotný.

Uvádíme v sobotu 21. března 2015 ve 22.10, v repríze potom ve čtvrtek 26. března v 9.30 dopoledne.

(foto: z archivu Ivany Srbkové)