Na Šumavě za okupace

Na Šumavě za okupace

V rámci cyklu Mezi slovy se v sobotu 11. července 2015 od 22.10 vrátíme spolu se dvěma pamětnicemi do doby 30. a 40. let, abychom připomněli události druhé světové války. Ne ovšem "velké dějiny", ale dějiny nahlížené očima "obyčejného" člověka.

Nedávné výročí konce konfliktu vzpomínáme jako významný historický mezník, účastnice rozhovoru - Marie Vrhelová (*1929) z Albrechtic u Sušice a Božena Pánková (*1926) ze Sušice - si ale celou etapu okupace a osvobození v sobě nesou jako nedílnou součást dětství a dospívání. Jaké byly a jsou v jejich jedinečném pohledu léta předválečná a válečná? Jak se jim žilo na Šumavě, kterou ze dne na den rozdělil Hitler na území patřící k Říši – Sudety (kam připadla i obec a dům Marie Vrhelové, tehdy ještě Kellermannové) a oblast Protektorátu Čechy a Morava (kde se náhle ocitla ves Chmelná, rodiště Boženy Pánkové, tehdy ještě Šímové)?

Marie VrhelováMarie Vrhelová

Do rozhovoru, který vedla s pamětnicemi Jitka Skřičková z českobudějovického studia Jan Neumann, se můžete zaposlouchat poprvé v sobotu 11. července v čase od 22.10 nebo v repríze ve čtvrtek 16. července od 9.30 (poté bude k poslechu z audioarchivu Proglasu). Jejich vzpomínky na zábor pohraničí, nálety, nucené práce v Říši, osvobození Američany, stejně jako školní docházku, běžný den na statku, rodinné vztahy nebo prožívání víry rámují autentické záznamy dobové hudby ze 30. a 40. let. 

Božena PánkováBožena Pánková