S Davidem Boumou o Popeleční středě

S Davidem Boumou o Popeleční středě

Pořad v souvislostech


Popeleční středa
Audioarchiv

Hostem pořadu Okolo stolu byl ve středu 26. února 2020 teolog David Bouma. Řeč byla o tom, jak prožívat postní období v kotextu doby.

David Bouma je vysokoškolský pedagog působící na Katedře kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Vyučuje též na Katedře systematické teologie KTF UK v Praze. Mezi jeho odborné zájmy patří psychologie náboženství a vztah křesťanství a kritické racionality.