Kdo je sestra Pavla

Jaký je životní příběh této vzácné ženy? Jak se zrodila myšlenka psát dopisy nemocným?

Pavla Navrátilová se narodila 24. května, 1927 v Páskově. Když  bylo Pavle 5 let, rodina se přestěhovala do Ostravy, tam potom studovala na gymnáziu. Babička byla Němka, Pavla si němčinu brzy osvojila. Na gymnáziu se kromě němčiny učila i latině a francouzštině.

Pavlu jazyky velmi bavily, a tak si později přibrala i angličtinu. Toužila být lékařkou. Při studiu medicíny poznala P. Šilhana SJ, který ji uvedl do spolku Katolických mediků. S nimi pak v červnu 1947 absolvovala své první exercicie v Hájku, které vedl františkán P. Jan Evangelista Urban (nyní probíhá proces jeho blahořečení). Díky jemu poznala Apoštolát III. řádu sv. Františka, který P. Urban založil a kam o rok později vstoupila.

V noviciátě těžce onemocněla, takže lékař nedoporučoval pokračovat ve studiu (měla za sebou 4 semestry). Vrátila se domů a začala pracovat jako laborantka, později nastoupila jako porodní asistentka. Práci na porodním sále milovala a nikdy nelitovala, že už se zpět na medicínu nedostala. Absolvovala zdravotní školu pro porodní asistentky a nastoupila do nemocnice v Krnově.

Styk Pavly se sestrami z Apoštolátu byl jen písemný a velice omezený. I když do Prahy občas zajela, do Dejvic, kde několik sester stále bydlelo, nesměla. Teprve po r. 1969 se opět tajně sešla s P. Urbanem, který byl propuštěn z vězení v září r. 1963 a v r. 1971 na svátek Nalezení sv. Kříže složila svůj celoživotní příslib P. Janovi.

Duchovní zázemí našla ve Městě Albrechticích u sester boromejek. P. Jan Urban byl zpovědníkem jejich generální představené sestry M. Vojtěchy. Sestra Pavla je vedena jako spolusestra Apoštolátu.

Od roku 1982 je v důchodu. Věnovala se překladům a pomáhala P. Antonínu Holasovi, SJ. Když byl pak přeložen do Štěpánova u Olomouce (1985–90), později na sv. Hostýn (1990–94) a pak zpět do Štěpánova (1994–2002), vypomáhala mu tam. Od září 2002 je již natrvalo doma.

Dopisy nemocným začala psát brzy po nástupu P. Antonína do Štěpánova. Původně byl o tuto službu požádán on, ale pro nedostatek času pověřil sestru Pavlu. Zpočátku dopisy vycházely ve Světle, několikrát i v KT. Nyní je můžete každý měsíc slyšet v Radiu Proglas. Její slova dodávají útěchu a posilu tisícům nemocných. Kéž jí Pán dá ještě hodně sil a inspirace!