Život jako vystřihovánka

Život jako vystřihovánka

Pořad v souvislostech


Život jako vystřihovánka
Audioarchiv
2. prosince 2018 Vítejte, senioři Autor: Radka Rozkovcová

Výtvarnice Kornelie Němečková proslula hlavně technikou vystřihovánek, kterou dovedla k dokonalosti.

kornelie_nemeckova_vanocni_pohoda_originalVzpomínky renomované autorky proloží komentovaná prohlídka aktuální výstavy jejích prací ve vsetínském zámku. Tvorbu této výtvarnice uvádí historička umění Olga Méhešová.

Pořad autorsky připravila a moderuje Radka Rozkovcová.
Zvuková režie Jarda Topinka.
Stopáž: 54:44
Vyrobilo Radio Proglas – Studio Radim Olomouc.

Premiéra:
Radio Proglas, pondělí 3. prosince 2018 v 9.00


Výtvarnice Kornelie Němečková

se po celý život věnuje specifické výtvarné technice – papírovým vystřihovánkám, kterými si na výtvarné umělecké scéně České republiky vydobyla zcela mimořádné postavení. Do povědomí široké veřejnosti se zapsala zásluhou půvabné postavičky krojované dívky z první znělky populárního televizního pořadu Zpívánky (1984). Poetický svět tvorby Kornelie Němečkové oslovil již několik generací, které v něm nacházejí prostor pro radost.

kornelie_nemeckova_novorocenka_2019Pražská výtvarnice se narodila 5. července 1932 ve Vsetíně. Vystudovala módní návrhářství na zlínské a následně na uherskohradišťské státní uměleckoprůmyslové škole (1949–1953). Se svým spolužákem a manželem, akademickým sochařem Zdeňkem Němečkem se v 50. letech minulého století usadila v Praze, kde se od roku 1962 plně věnuje volné i užité výtvarné tvorbě.

Její originální vystřihovánky našly své uplatnění v baladických animovaných filmech Toman a lesní panna (1977) a Holoubek (1981) a byly použity v knihách a časopisech určených zejména dětem. Ilustrovala básnickou sbírku Ladislava Nezdařila Horní chlapci (1983) a knížku veršů Josefa Bruknera Malí sportovci (1985). Zabývala se propagační a užitou grafikou, navrhovala např. plakáty, přebaly hudebních alb či poštovní známky, za jejichž emisi získala v roce 1981 ocenění. Věnovala se rovněž tvorbě novoročenek, exlibris apod.

kornelie_nemeckova_vsetin_z_vystavy_03Jako textilní výtvarnice preferovala techniku textilní koláže a netkané tapiserie ara decor. Vystavuje od počátku 60. let minulého století a svou tvorbu představila doma i v cizině na více než padesáti samostatných výstavách a spolu se sochařským dílem Zdeňka Němečka i na dalších, více než třech desítkách výstav.

Pro tvorbu Kornelie Němečkové je typická hravá dekorativnost, ornamentální tvarosloví a důvtipné variace motivů. Jako hravý tvůrčí typ o sobě říká: „Jsem spontánní člověk a měla jsem štěstí, že jsem v životě dělala, co mě baví, těší. Nejsem typ umělce, co svádí nějaké tvůrčí boje. Vždy mě velmi přitahoval materiál, ráda se ho dotýkám, prostříhávám, kombinuji s jinými strukturami a vzory. Ve chvíli, kdy ho svírám v ruce, mám dojem, že mě ponouká, doslova nutí k nějakému počinu.“

kornelie_nemeckova_vsetin_z_vystavy_01Techniku papírových vystřihovánek, rozšířenou hlavně v lidovém prostředí, propracovala a uzpůsobila svému výtvarnému záměru. Překonala její zásadní omezení – zrcadlové rozvržení motivu, přísnou symetrii ornamentálního tvaru. Ke specifičnosti a úskalím vystřihované grafiky prozrazuje: „Snažila jsem se tuto techniku naučit mnohé, ale pokud se jí chcete věnovat, potřebujete mít šikovné ruce, trpělivost, fantazii a schopnost správně si nakreslit, co chcete vystřihnout. Mám zkušenost, že dvě vlastnosti obvykle schází. Technika vystřihovánky je tak svébytná, že nemůžete jako návrh použít běžnou kresbu. Každý motiv musí být kresebně zachycen ve své charakteristické podobě se všemi základními atributy a zároveň by měl být odůvodněný pro použití této techniky.“

kornelie_nemeckova_vsetin_z_vystavy_02Kornelie Němečková ve svých dílech zobrazuje idylický svět naplněný dětskými radostmi a domácím štěstím. Líčí jej s laskavým humorem i žertovnou nadsázkou. Svou tvorbu charakterizuje slovy: „Mé obrázky jsou srozumitelné, prosté a porozumět jim může každý. Mé umění je pro obyčejné lidi. A co je mou největší odměnou? Na jedné své výstavě jsem stála v ústraní a pozorovala tváře těch, kteří vcházeli do galerie. Po chvíli se tváře začaly proměňovat – rozzářily se vyčarovaným úsměvem.“

(text: Olga Méhešová, foto z výstavy a ateliéru: M. Ošťádal,
Muzeum regionu Valašsko Vsetín)