Číst Bibli jako Ježíš

Číst Bibli jako Ježíš

Pořad v souvislostech


Richard Rohr: Číst Bibli jako Ježíš
Budeme vysílat

Pavel Hošek: Ve víru Velkého tance
Jan Čep - Henri Pourrat: Vzájemná korespondence
Jan Čep - Henri Pourrat: Vzájemná korespondence
Vysílali jsme


Pavel Hošek: Ve víru Velkého tance

Kamila Hladká: Sestry

Kamila Hladká: Sestry
Audioarchiv
23. července 2021 Knihovnička Proglasu Autor: Hanka Svanovská

Novinku amerického františkána Richarda Rohra mapuje aktuální Knihovnička Proglasu. Poslouchejte v neděli 25. července ve 13.30, opakujeme v sobotu 31. července o půl druhé odpoledne.

Na zhruba šedesáti stránkách textu, který si neklade za cíl být čímkoli jiným než stručným úvodem do toho, jak v dnešní době kulturních válek číst, či respektive nečíst Bibli, si Richard Rohr (*1943) připisuje tolik zásahů do černého, až to skoro budí dojem, že se jedná o prozatímní výtah z nějaké další rozsáhlé práce, teprve vznikající.

V rámci stručného úvodu a krátkého uvedení do pojmu hermeneutika se Rohr samozřejmě ihned přiznává k návaznosti na svůj chardinovský koncept „univerzálního Krista“ z knihy předchozí. Základním předpokladem čtení Bible, stejně jako je tomu při  praktikování křesťanské víry obecně je pak skutečnost, že se vzdáme jednoduché představy transakčního náboženství (tedy obchodování  s Bohem ve stylu „něco za něco“), ale namísto toho se odevzdáme pestrobarevným možnostem transformační spirituality. V hutném, ale velmi výstižném historickém exkursu pak Rohr ukazuje, co se v průběhu staletí křesťanských dějin odehrálo od chvíle, kdy v našich představách o Ježíši převládli aspekty božské nad aspekty lidskými, takže jsme ho začali raději pohodlně adorovat, namísto abychom ho následovali a napodobovali – čímž jsme i z Bible učinili text, vytržený z kontextu. Bohužel...

Nad knihou se zamýšlí redaktorka Hana Svanovská, ukázky načetl Martin Weisbauer.

Foto: obálka knihy (nakladatelství nakladatelství BARRISTER & PRINCIPAL