Knihovnička 26. června

Knihovnička 26. června
24. června 2011 Knihovnička Proglasu Autor: Zdeněk Drštka

V Knihovničce v neděli 26. června se zaměříme na dílo, které byste už z vysílání Proglasu mohli znát. Představil nám je pořad Šmrnc v polovině dubna 2011. Přesto si však dovolíme této knize věnovat i v této relaci. Nejspíše ne všichni jste Šmrnc slyšeli, a navíc se jedná o velice zajímavé dílko, které si zvýšenou pozornost zaslouží.

Chceme vám totiž přiblížit Katechismus katolické církve pro mladé, známý také pod anglickým označením YouCat. Proč katechismus pro mládež?
Na podkladě velkého Katechismu katolické církve měly a mají vznikat jednotlivé „národní“ katechismy, tedy ve vlastních jazycích a zohledňující domácí prostředí toho kterého národa.
Mládež sice netvoří samostatný „národ“, ale jistě nám dáte za pravdu, že mladí lidé hovoří svébytným, specifickým jazykem. Proto tedy existuje jakýsi „překlad“ katechismu do jazyka, kterému mladí lidé rozumějí, který je pro ně přijatelný a přitažlivý.
Katechismus katolické církve pro mladé je žhavá novinka; spatřil světlo světa roku 2011. Vydalo jej Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří. K sehnání je dokonce i v našem rádiu, a to se slevou pro členy Klubu přátel Radia Proglas.