Knihovnička: Aktuální Alexandr Meň

Knihovnička: Aktuální Alexandr Meň
18. ledna 2019 Knihovnička Proglasu Autor: Hana Svanovská

V další lednové Knihovničce se zamýšlíme nad knihou ruského kazatele, teologa, církevního historika a vychovatele Alexandra Meňe "Rozbít led". Poslouchejte v neděli 20. ledna od půl druhé odpoledne, opakujeme v sobotu 26. ledna ve 13.30.

V nakladatelství Triáda vyšel koncem listopadu loňského roku  výbor z díla jednoho z nejvýznamnějších představitelů křesťanství v Rusku 20. století Alexandra Meně, který po celý život působil v různých farnostech v oblasti kolem Moskvy a stal se v podmínkách komunistického režimu vyhledávanou duchovní autoritou. V r. 1990 byl v 58 letech zákeřně zavražděn pravděpodobně krajními pravicovými nacionálními silami. Výbor „Rozbít led“ s podtitulem "Křesťan ve společnosti" je velmi pestrý. Obsahuje Meňova kázání, vlastními slovy koncipované modlitby, ale také rozhovory a záznamy z jakýchsi „osvětových“ besed, které konal po Rusku. Přesto je jeho myšlení nesmírně konzistentní. Může být zcela jistě vnímán jako představitel kontinuity s dosud živými tradicemi ruského pravoslaví, ale zároveň je představitelem určitého "aggiornamenta", okna jeho smýšlení byla totiž otevřena jednoznačně západním směrem, a to nejen ve smyslu vztahu ke katolické církvi, ale také vůči reformační tradici.

O přínosu Meňových textů pro současného středoevropského křesťana diskutují redaktorka Hana Svanovská a šéfredaktor Pavel Mikšů, ukázky načetl Filip Breindl.