Knihovnička: Bůh v izolaci

Knihovnička: Bůh v izolaci
24. července 2020 Knihovnička Proglasu Autor: Hanka Svanovská

Aktuální knihou anglikánského teologa N. T. Wrighta se zaobírá nedělní Knihovnička Proglasu. Poslouchejte v neděli 26. července od půl druhé odpoledne, opakujeme v sobotu 1. srpna ve 13.30.

Jedním z konstruktivních, a tedy uklidňujících hlasů letošní jarní koronavirové pandemie se stalakrátká úvaha jednasedmdesátiletého anglikánského teologa N. T. Wrighta, jehož dvě rozsáhlé, na Bibli vystavěné a Biblí inspirované knihy, jsme v tomto pořadu představili v loňském roce. Článek v listu "Time" vyvolal řadu reakcí, kladné i rozporuplné,  což autora přimělo k tomu, aby své myšlenky rozšířil až do esejistického útvaru a pod názvem Bůh v karanténě a podtitulem Křesťanský pohled na pandemii připravil k vydání v knižní podobě. A Wrightovi dvorní překladatelé z pražského Biblionu promptně zareagovali, takže útlou publikaci, kde je Ježíš na obálce vyobrazen s ochrannou rouškou na ústech, máme už několik týdnů k dispozici také v češtině.

N. T. Wright se nám už v prvních dvou česky vydaných knihách představil jako velký odpůrce platónsky pokřivených eschatologických koncepcí současného křesťanství a rovněž jako někdo, kdo stojí při interpretaci různých událostí nedávné historie i současnosti nohama pevně na zemi. K smíchu jsou mu v této souvislosti různé teologie „vytržení“ a jiné podpásově katastrofické vize proroků z řad fundamentalistických vykladačů Písma. Namísto toho se snaží stále a stále aktualizovat jedinečnou událost Ježíšova vtělení, ukřižování
a zmrtvýchvstání. Ta totiž, a nikoli starozákonní proroctví, naplněná přece už Ježíšovým příchodem, by se měla stát ústřední událostí naší osobní víry, z níž čerpáme dnes a denně...

Nad knihou se zamýšlí redaktorka Hana Svanovská, ukázky načetl herec a moderátor Jaroslav Tomáš.