Knihovnička: Čas prázdných kostelů

Knihovnička: Čas prázdných kostelů
17. října 2020 Knihovnička Proglasu Autor: Hanka Svanovská

Velmi aktuální knihu Tomáše Halíka "Čas prázdných kostelů" představí Knihovnička Proglasu. Poslouchejte v neděli 18. října, případně v sobotu 24. října vždy ve 13.30.

Osmnáct textů homilií, které farář pražské Akademické farnosti připravil k vydání, mnozí známe z jejich on-line podoby, kdy je sám autor přednášel skrze Youtube kanál, aby nám v době první vlny současné pandemie zprostředkoval svá zamyšlení nad nedělními liturgickými texty. Mnohé Halíkovy myšlenky, úvahy, závěry, ale i citáty z jiných církevních i teologických autorit ovšem získávají nové dimenze ve chvíli, kdy se svět kolem nás zastavil podruhé a kdy je každý z nás (zasažen zkušeností jarního nouzového stavu) vybízen k tomu, aby v nastálém tichu pokorně rozvažoval o tom, jak se pod tíhou okolností (pro mnohé nesnesitelnou)  proměnila a stále proměňuje naše křesťanská zkušenost.

Tomáš Halík v této publikaci zdánlivě nepřekračaje svůj „halíkovský“ Rubikon; jenže v průběhu pročítání poměrně útlého svazku zjistíme, jak zralé plody přináší léta trvající promýšlení témat spojených s reflexí současných podob katolické víry a autentickou osobní touhou “prosolit“ s její pomocí moderní a postmoderní společnost - byť se tato víra chvěje nejistotou, kterou tak dobře známe z příběhu Halíkova apoštolského jmenovce; jedině tak lze totiž  probourat zdi mezi lidmi „„uvnitř“ a „vně“ křesťanských církví a nabídnout těm druhým inspiraci třeba do obtížných existenciálních otázek...

Nad knihou se zamýšlí redaktorka Hana Svanovská, ukázky načetl Jan Novotný.