Knihovnička: Cikánský evangelia

Knihovnička: Cikánský evangelia

Novou knihu Štěpána Smolena představí aktuální Knihovnička Proglasu. Poslouchejte v neděli 23. srpna od půl druhé odpoledne, opakujeme v sobotu 29. srpna ve 13.30.

Štěpán Smolen v rozsáhlém dvojrozhovoru s romskými konvertity Viktorem
a Františkem dosáhl bytostně křesťanského literárního svědectví, které lze těžko s něčím srovnávat. Jistě, lze vzpomenout na cennou autobiografii bývalého vězně a dealera drog Pavla Kadašiho, nyní člena Církve bratrské, tematicky ne nepodobnou s našimi dnešními příběhy; jenže Smolen své novince schopností usouvztažnit vyprávění do rovin takřka románových dodává úplně jiný rozměr.

Narkoman a dealer drog Viktor a jeho přítel a křestní kmotr František, původně hráč na automatech a vášnivý chaotik neschopný dlouhodobého vztahu s rodinou navíc strašený tajemnými přízraky a zjeveními, se potkají u pásu škodovácké výrobny – a oběma to změní život. Ještě předtím ovšem nahlížíme do jejich příběhů chronologicky; vyprávění teče přerývaně, spontánně, autor bez cenzury zaznamenává opakující se pády a zase vstávání obou, to vše v prostředí okraje společnosti, kam se i my křesťané raději díváme jen škvírou mezi dveřmi. Dokud doprostřed bídy, marasmu a beznaděje nepřijde  Ten, který Jest, aby pozval na Horu proměnění...

Nad knihou se zamýšlí redaktorka Hana Svanovská, ukázky načetl Daniel Blažke.