Knihovnička: Láska vítězí

Knihovnička: Láska vítězí

Pořad v souvislostech


Rob Bell: Láska vítězí
Budeme vysílat

Pavel Hošek: Ve víru Velkého tance
Jan Čep - Henri Pourrat: Vzájemná korespondence
Jan Čep - Henri Pourrat: Vzájemná korespondence
Vysílali jsme


Pavel Hošek: Ve víru Velkého tance

Kamila Hladká: Sestry

Kamila Hladká: Sestry
Audioarchiv
21. listopadu 2020 Knihovnička Proglasu Autor: Hanka Svanovská

Knihu amerického protestantského kazatele Roba Bella představí aktuální Knihovnička Proglasu. Poslouchejte v neděli 22. listopadu o půl druhé odpoledne, opakujeme v sobotu 28. listopadu ve 13.30.

K jakému žánru knihu Láska vítězí zařadit ? Možná jediné přibližné určení: je to báseň v próze o devíti kapitolách. Báseň o nekonečné Boží lásce, která nám byla darována zcela zdarma. Báseň o tom, že tato láska má už tady ne zemi jen takové hranice, které jí sami vystavíme. A taky báseň o tom, že i věci, které v nás umírají anebo my umíráme pro ně, mohou být životodárné a že Ježíšova smrt na kříži je ještě lepší zprávou, než jsme čekali. Každá kapitola je tvořena zdánlivě spontánním proudem asociací, které jsou ovšem sestaveny do myšlenkově i stylisticky vybroušeného tvaru, v jehož rámci  se autor nebojí ptát vlastně na úplně všechno, co je dnes s určitými podobami naší víry spojováno, ale co se zároveň od svého původního poslání vzdálilo. Rob Bell se ale netáže jako teolog, tím ostatně ani není: ptá se jako někdo, kdo chce zvěstovat Boží lásku v celé její radikalitě, jako někdo, kdo chce po Ježíšově způsobu pokračovat v díle spásy. Na další rovině se tak stává elegantním a ve svých způsobech polemiky zcela šlechetným bojovníkem proti karikaturám Boha, které zbytečně ochromují celou řadu církevních společenství všech denominací i jednotlivé křesťany...

Nad knihou se zamýšlí redaktorka Hana Svanovská,ukázky načetla Radka Rozkovcová.