Knihovnička: Originální myslitel Jiří Němec

Knihovnička: Myslitel Jiří Němec
4. července 2019 Knihovnička Proglasu Autor: Hanka Svanovská

Prvním svazkem sebraných spisů klinického psychologa a filozofa Jiřího Němce se zaobírá aktuální Knihovnička. Poslouchejte v neděli 7. července o půl druhé odpoledne, opakujeme v sobotu 13. července od 13.30.

Životní příběh Jiřího Němce (1932 - 2001) byl složitý, ale  není na místě zabývat se zde veřejně známými rodinnými a vztahovými peripetiemi. Důležitější je to, jak integrálním a přitom širokospektrým uvažováním byl Jiří Němec obdařen. A je dobře, že se plánovaná desetisvazková edice nakladatelství Triáda započíná právě jeho ranými zápisníky,  čtenářská orientace může být kvůli jejich pochopitelné fragmentárnosti nějakým způsobem ztížena. Naštěstí poznámková a rejstříková výbava je (zásluhou Roberta Krumphanzla) natolik důkladná, že se po prvních padesáti stranách s texty postupně sžijete, a někde kolem strany sto vás už Němcův myšlenkový rozlet unese úplně.

Spektrum intelektuálních témat, kterými se Němec odborně i soukromě zaobíral, totiž jednoduše ohromuje. Velice pozorný je samozřejmě vůči světové literatuře (ostatně s proslulým měsíčníkem téhož názvu taky odborně spolupracoval). Vedle v českém prostředí etablovaných francouzských katolických autorů jako byli Bloy nebo Bernanos dokáže skvěle interpretovat i kontroverzně vnímaného Američana Henryho Millera nebo originálním způsobem promýšlet pojetí křesťanské víry v románech Grahama Greena. V ohniskujednotlivých zápisků však pochopitelně stojí Němcův hluboký a soustředěný zájemo soudobou filozofii a teologii, zejména pak o dílo Pierra Teilharda de Chardine, kterého Němec do českého prostředí prakticky uvedl.

Nad knihou se zamýšlí redaktorka Hana Svanovská, ukázky načetl Radek Habáň.