Knihovnička: Neochvějná víra v lásku

Knihovnička: Neochvějná víra v lásku
6. října 2017 Knihovnička Proglasu Autor: Hanka Svanovská

S tvorbou někdejší rozhlasové a televizní redaktorky, signatářky Charty 77 Otty Bednářové seznámí posluchače nedělní Knihovnička Proglasu. Poslouchejte v neděli 8. října 2017 ve 13.20, opakujeme v pondělí 9. října od čtvrt na jedenáct dopoledne.

O tom, že mezi námi žijí nenápadní hrdinové, jejichž jména sice kdysi určitým způsobem pronikla do obecného povědomí, je skutečnost všeobecně známá. To je ostatně případ bývalé televizní a rozhlasové redaktorky Otty Bednářové (*1927),  jinak též statečné a přímočaré signatářky Charty 77 a aktivistky někdejšího Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V nakladatelství Triáda právě vyšel výbor z jejích dokumentárních próz pod názvem "Jak jsme hledali obrazy". Proč je důležité texty, které jsou zásadním svědectvím o životě v socialistickém Československu, pozorně číst? Nad knihou se zamýšlí redaktorka Hana Svanovská, ukázky z knihy přednese herečka a moderátorka Kateřina Rýznarová.