Knihovnička: Nové Rady zkušeného ďábla

Knihovnička: Nové Rady zkušeného ďábla

Pořad v souvislostech


David Novák: Jak zničit církev. Rady zkušeného ďábla
Budeme vysílat

Debra Hirsch: Svatý sex
Krvavý Bronx
Krvavý Bronx
Vysílali jsme


Debra Hirsch: Svatý sex

Petra Dvořáková: Vrány

Petra Dvořáková: Vrány
Audioarchiv
15. května 2020 Knihovnička Proglasu Autor: Hanka Svanovská

Knihu kazatele Církve bratrské Davida Nováka "Jak zničit církev" představí aktuální Knihovnička Proglasu. Poslouchejte v neděli 17. května od 13.30, opakujeme v sobotu 23. května o půl druhé odpoledne.

Útlá publikace z nakladatelství Křesťanské misijní společnosti je pozoruhodná tím, jak suverénně si její autor troufl využít literárního modelu známé knihy C. S. Lewise Rady zkušeného ďábla, ale zároveň ho „přesadit“ do aktuálního církevního kontextu. Ten jeho sice znají lépe členové protestantských církví, ovšem mnohé rysy budou snad až příliš povědomé i katolíkům.

David Novák (*1966), dlouholetý kazatel Církve bratrské, předseda její rady,
a také správce jednoho pražského sboru se už léta na svém blogu i v několika vydaných knihách věnuje problémům efektivního fungování církevních společenství a jejich duchovního vedení. Inspirativnost Novákových textů tkví zejména v tom, že se nebojí
bez obalu pojmenovat často opakované chyby, kterých se dopouští jak on, tak jeho spolubratří, což z nich činí velmi svěží a v důsledku osvobozující příležitost k zamyšlení nad tím, kterak malicherné lidské slabosti nenápadně rozežírají podhoubí křesťanských organizací. Není tedy divu, že jeho stylisticky zručné vypsané pero zlákala odvrácená strana našeho duchovního světa – rady velkého Rozvraceče a Pokušitele jeho mladšímu synovci...

Nad knihou "Jak zničit církev" s podtitulem "Rady zkušeného ďábla"se zamýšlí redaktorka Hana Svanovská, ukázky načetl Daniel Blažke.