Knihovnička: Skvrny na sítnici

Knihovnička: Skvrny na sítnici
13. března 2020 Knihovnička Proglasu Autor: Hanka Svanovská

Na knihu sociologa Daniela Prokopa upozorní aktuální Knihovnička Proglasu. Poslouchejte v neděli 15. března od půl druhé odpoledne, opakujeme v sobotu 21. března ve 13.30.

Od prvních stránek Prokopovy knihy fascinuje metodologická důkladnost, kterou se autor  vyzbrojil – zároveň však působí jeho psaní odlehčeně.. Ostatně, původně texty vznikaly  pro přílohu Salon deníku Právo. Jeho úvahy jsou totiž založeny zeměpisně šířeji, s průniky do amerického a anglosaského prostředí, nezacyklil se pouze v českém nebo středoevropském kontextu. Zabývá se rovněž tématy, která byla kdysi tradičně považována za „levicová“, jako je inkluze v rámci vzdělávání a nepřiznaná chudoba v české společnosti. v neposlední řadě výtečně glosujemýty a metafory o tom, jak sami sebe považujeme za plačtivý národ, je vysvětlena i metafora pražské kavárny nebo jazykové obraty z článků
a projevů populistických politiků.

Nad knihou se společně zamýšlejí redaktorka Hana Svanovská a literární vědec Jiří Trávníček, ukázku načetl Filip Breindl.