Knihovnička: Tajný oheň J. R. R. Tolkiena

Knihovnička: Tajný oheň J. R. R. Tolkiena
3. července 2020 Knihovnička Proglasu Autor: Hanka Svanovská

Novou knihou religionisty a kazatele Pavla Hoška se zaobírá Knihovnička Proglasu. Poslouchejte v neděli 5. července od půl druhé odpoledne, opakujeme v sobotu 11. července ve 13.30.

Pavel Hošek svá zamyšlení tematicky rozdělil do pěti přehledných oddílů, které ovšem netvoří vůči sobě navzájem uzavřené celky. Naopak, autor přesně ví, odkud a kam chce svoje srozumitelně a šťavnatě utkané úvahy vést a aniž by považoval za nutné dobrat se explicitního závěru, provází byvšího či budoucího čtenáře děl oxfordského profesora starých jazyků po jeho díle  i korespondenci natolik zaníceně, až se Vám občas stane, že jednoduše hlasitě vykřiknete radostí.  Zatímco v první části s prostým názvem Životní pouť nám bez jakékoli opulentnosti a za pomoci dostupné faktografie přiblíží zásadní viditelné uzly Tolkienova života, v těch dalších se noříme hloub a hloub ke kořenům jeho křesťanských inspirací. Na tomto místě je třeba poznamenat, že nade vše lze ocenit především jakým způsobem dokázal vyznáním protestant Hošek uchopit a pojmenovat Tolkienovo bytostně katolické prožívání křesťanské víry, esteticky provázané s předkoncilní liturgií. Zároveň se mu ale ani na jednom místě nestane, že by byl ve svých výkladech prvoplánový a z Tolkiena chtěl učinit jakéhosi novodobého evangelizátora. Naopak, s chutí dopřává svému oblíbenci svobodu ve způsobu, jakým se snaží definovat jím využité zdroje (zejména lingvistické) předkřesťanských kultur a mýtů, které autora legendária Silmarillion fascinovaly ne méně, než Bible nebo dějiny křesťanství. Možná proto nemluví v souvislosti s Pánem prstenů o katolickém románu, nýbrž o katolické imaginaci, možná proto věnuje tolik pozornosti nikoli tomu, jak autor vytvářel své rozsáhlé a nedokončené dílo, ale jakým způsobem proměňovalo a dotvářelo v průběhu dlouhého života Tolkiena samotného, s čímž souvisí tolik podivuhodná, nejasná, a proto stále znovu interpretovaná eschatologie jeho knih...

Nad knihou se zamýšlí redaktorka Hana Svanovská, ukázky načetla moderátorka Jitka Ingrová.