Knihovnička: Univerzální Kristus

Knihovnička: Univerzální Kristus
12. prosince 2020 Knihovnička Proglasu Autor: Hanka Svanovská

Poslední knihu amerického františkána Richarda Rohra představí aktuální Knihovnička Proglasu. Poslouchejte v neděli 13. prosince o půl druhé odpoledne, opakujeme v sobotu 19. prosince o půl druhé odpoledne.

Rohrůvejnovější opus provázelo velké očekávání už ve chvíli, kdy nakladatelství Barrister a Principal připravovalo jeho český překlad. Není divu: po divokém a radostí z objevování nabitém Božském tanci, který vyšel v naší mateřštině před dvěma lety, dotáhl autor své úvahy o současném křesťanství a jeho možnostech až do revolučně výbušného podoby, která podle mého soudu může málokoho nechat lhostejným - ať na tu, či onu stranu. Co je to tedy onen „univerzální Kristus“, kterého činí Rohr středobodem své víry a nabízí ho v podobě opulentní textové hostiny i nám?

Všeobecně řečeno: není to nic jiného, než Spasitel, který funguje ve všem, ve všech a pro všechny a je v podstatě úplně jedno, jakým jménem ho vyvoláváme. Funguje jako nekonečná Láska, k níž jsme pozváni všichni bez rozdílu, bez ohledu na to, s jak rozličnými náklonnostmi, slabostmi, selháními nebo utrpením zápasíme. Je to Spasitel, který se nenachází někde „nad námi“, v bezpečí, či možná spíš nebezpečí našich svérázných představ o nebi, ale Někdo, kdo se vtělil tady a teď, pro nás, a je tu s námi. Jedná se o Spasitele, který je Ježíšem historickým: jak v tom smyslu, že stále přitahuje naši pozornost k evangelijní zvěsti a jejímu velkému čtyřrozměrnému vyprávění, ale také toho důvodu, že je přítomen v konkrétních dějinách našich komunit, národů i celého světa...

Nad knihou se zamýšlí redaktorka Hana Svanovská, ukázky načetla Radka Rozkovcová.