Knihovnička: V žáru ohně Ducha svatého

Knihovnička: V žáru ohně Ducha svatého

Pořad v souvislostech


Dom Samuel: Jako sžírající oheň
Budeme vysílat

Seamus Heaney: Lidský řetěz
Seamus Heaney: Lidský řetěz
Bohdan Chudoba: Člověk nad dějinami
Vysílali jsme


Petra Dvořáková: Dědina

Petra Dvořáková: Dědina

Památník písemnictví na Moravě
Audioarchiv
9. června 2017 Knihovnička Proglasu Autor: Hanka Svanovská

Kniha francouzského opata trapistického kláštera v Novém Dvoře "Jako sžírající oheň" bude námětem pořadu Knihovnička v neděli 11. června od 13.20. Opakujeme v pondělí 12. června od čtvrt na jedenáct dopoledne.

Dom Samuel, vzhledem ke svému osobnímu místu v katolické církvi a otcovské roli opata významného českého kláštera, směřuje svoje úvahy především ke způsobům, jakými je dnes záhodno vést poctivý život řeholníka, a to s mnoha odkazy na celé bohatství mnišské tradice. A to, podotkněme, bohatství nikoli nastudované, ale prozkoušené a promodlené.

Autor se bez jakéhokoli strachu pouští přímo do rozjímání nad úlohou křesťanské morálky v dnešní společnosti. Nikoli, netepe své církevní současníky vně zdí kláštera za to, jak uvolněně se někteří snaží žít, ale ve veskrze svobodném duchu se zamýšlí nad trvalými hodnotami, které může morální teologie katolické církve pojmenovávat současným jazykem. A to přitom zcela v duchu stále znovu promýšleného ideálu čistoty, inspirativního nejen pro osoby, žijící v dobrovolném či nedobrovolném celibátu.

Knihu představí redaktorka Hana Svanovská, ukázky načetl Petr Pospíšil.