Knihovnička: Životalet Josefa Kroutvora

Knihovnička: Životalet Josefa Kroutvora
28. února 2020 Knihovnička Proglasu Autor: Hanka Svanovská

Knihu vzpomínek esejista a kunsthistorika Josefa Kroutvora představí další Knihovnička Proglasu v neděli 1. března o půl druhé odpoledne, opakujeme v sobotu 7. března ve 13.30.

Kroutvorovy vzpomínky, které vydalo nakladatelství Torst pod názvem Poletování jednoho ptáčka nepředstavují navzdory svému názvu nezakotvené či vnitřně nesouvislé neuralgické těkání, kterým by snad chtěl autor polechtat naši občasnou dychtivost po drobných klepech
a klípcích, týkajících se některých známých jmen umělců či literátů. Vzhledem k osobní zralosti, nadhledu vonícímu sympatickou člověčinou i vypravěčskému prototypu, které se nepřímo váží k dřívějšímu ročníku narození (1942) si totiž může dovolit pustit se do tu více, tu méně odstředivých letokruhů vlastní paměti, aniž by za každou větou a každým obrazem přestalo být znát, že za ně autor plně ručí celou svou bytostí.

Josef Kroutvor začíná své krátké texty mistrovsky napsanými prolukami do vlastního dětství a mládí, v nichž se nedají zapřít jeho literární inspirátoři, které nám ale výslovně prozrazuje spíš ve druhé polovině svazku. Fascinaci rodnou Prahou poznamenává obdiv k Franzi Kafkovi, smysl pro grotesku a překvapivou pointu mu zřejmě přineslo hospodské obcování s Bohumilem Hrabalem, nad texty z jeho šumavských putování bdí oblíbený Josef Váchal, po jiných koutech české krajiny jako by nás provázel či spíše převážel Ota Pavel. Většina z jeho črt umí podnítit (na malém prostoru a v několika minimalistických tazích) v čtenářově fantazii velký příběh, lhostejno zda v tragické či komické poloze...

Nad knihou se zamýšlí redaktorka Hana Svanovská, ukázky načetl Jan Novotný.