Krvavé 20. století na Ukrajině

Krvavé 20. století na Ukrajině
18. června 2021 Knihovnička Proglasu Autor: Hana Svanovská

Rozsáhlou publikaci Ukrajinské 20. století, Utajované dějiny představí aktuální Knihovnička Proglasu. Poslouchejte v neděli 20. června o půl druhé odpoledne, opakujeme v sobotu 26. června ve 13.30.

Autorem je ukrajinský historik a politik střední generace Volodymyr Vjatrovyč (1977) – a nutno podotknout, že jeho osobní emocionální angažovanost v tématu je něčím, co budeme s největší pravděpodobností nakonec chápat jako jistou slabinu knihy.

Více než 700-stránkový tlustospis už na začátku proklamuje, že je v podstatě sérií online vycházejících článků, které vznikaly z toho důvodu, aby odkryly či  uvedly „na pravou míru“ některé pozapomenuté, či spíše dezinterpretované události z ukrajinské historie, které se po r. 1990 a vzniku samostatné Ukrajiny staly předmětem bouřlivých diskusí. Autor při jejich podrobném popisu vychází hlavně  z dokumentů Čeky a NKVD, někdejších represivních orgánů sovětského režimu. Tento přístup má  na jednu stranu nesporné klady, protože si při podrobném popisu jednotlivých složitě zinscenovaných procesů s představiteli ukrajinského národního hnutí uvědomíme, že dezinformační systémy současného Putinova Ruska nejsou ničím méně než  fatálními dědici bolševických špionážních struktur, na druhou stranu se autor občas „zasekne“ na určitých drobných faktech, možná až pominutelných detailech, se kterými si zahraniční čtenář moc neví rady. Nosné jsou z tohoto pohledu především ony části textu, které nějak přispívají k duchovní a kulturní charakteristice dramatického středoevropského milieu za vlády dvou totalit – komunistické a nacistické...

Nad knihou se zamýšlí redaktorka Hana Svanovská, ukázky načetl Ondřej Havlíček.

Foto: www.pixabay.com