Odpoledne křesťanství

Odpoledne křesťanství
31. prosince 2021 Knihovnička Proglasu Autor: Hana Svanovská

Novou knihu katolického kněze a vysokoškolského učitele Tomáše Halíka představíme v první novoroční Knihovničce Proglasu. Poslouchejte v neděli 2. ledna o půl druhé odpoledne, opakujeme v sobotu 8. ledna ve 13.30.

V šestnácti obsahově postupně a pečlivě rozvíjených a výtečně pramenně ozdrojovaných kapitolách knihy shrnuje dlouholetý salvátorský akademický kaplan něco, co dle svých slov promýšlel a přepisoval sedm let; výsledkem je po všech stránkách  konzistentní text, který se netají tím, že by se rád stal výzvou pro soudobou teologii; zároveň ale tento vnitřní závazek na hony překračuje; ano, můžeme směle říci, že Halíkova kniha je hozenou rukavicí pro soudobé uvažování humanitních věd jako celku.

Co je to tedy pro Tomáše Halíka ono „odpoledne křesťanství“?  Jedná se o ústřední melodické téma celého textu, které se v různých orchestrálních obměnách a rytmických variacích očekávaně i překvapivě vrací. Halík definicí vychází z Carla Gustava Junga
a jeho psychologických fází lidského života, přičemž toto „odpoledne“ není znakem vitálního útlumu, nýbrž zralosti. Zralost by měla být schopna překonat tzv. polední krizi (či, chcete-li, polední démony) a různé úrazy a šrámy našeho dětství a dospívání nejen vitengrovat do tělesné i duchovní dospělosti, nýbrž z nich proměnit a stvořit něco nového...

Nad knihou se zamýšlí redaktorka Hana Svanovská, ukázky načetl Martin Weisbauer.