Slovo jako čin

Slovo jako čin
1. října 2021 Knihovnička Proglasu Autor: Hana Svanovská

V aktuální Knihovničce Proglasu představíme edici vzájemných dopisů českého prozaika Jana Čepa a francouzského spisovatele Henriho Pourrata. Poslouchejte v neděli 3. října o půl druhé odpoledne, opakujeme v sobotu 9. října ve 13.30.

To podstatné z díla Jana Čepa bylo péčí Mojmíra Trávníčka vydáno již v devadesátých letech, ale díky tomu, že Trávníčkova nadšená a pečlivá ediční práce přitáhla dalšího pokračovatele, máme zde o letošním podzimu díky práci pilného olomouckého bohemisty a romanisty Jana Zatloukala a brněnského nakladatelství Centra demokracie a kultury další z řady edic, které Čepovy erbovní knihy doplňují, prosvětlují a podstatným způsobem dále kontextualizují.

Vzájemná korespondence Jana Čepa s francouzským prozaikem Henrim Pourratem, u nás známým především jako autor Čepem výtečně přeložené mýtické ságy Kašpar z hor z Pourratova emblematického kraje Auvergne, zahrnuje plných sedmadvacet let tvůrčích i osobních zápasů obou autorů, to vše za tu více, tu méně otevřené reflexe tak nelehkých událostí, jako byl otevřený střet s nacismem, a posléze komunismem. Po zprvu pracovních kontaktech, týkajících se právě chystaného překladu zmíněného románu, se mezi oběma muži rozvíjí velmi srdečné a empaticky vřelé přátelství na dálku, charakterizované nejen snahou o porozumění literárnímu úsilí toho druhého, ale i jeho momentálnímu existenčnímu
i existenciálnímu rozpoložení...

Nad knihou se zamýšlí redaktorka Hana Svanovská, ukázky načetl Daniel Blažke.