Svět, tělo a ďábel

Svět, tělo a ďábel
26. listopadu 2021 Knihovnička Proglasu Autor: Hana Svanovská

Svěží duchovní esej amerického františkána Richarda Rohra představí nejnovější Knihovnička Proglasu. Poslouchejte v neděli 28. listopadu od půl druhé odpoledne, opakujeme v sobotu 4. prosince ve 13.30.

Na rozdíl od titulu Číst Bibli jako Ježíš, který nám nakladatelství Barrister a Principal připravilo na jaře a který navozuje dojem, že jde přece jen o sice důležitou, ale přesto jenom část budoucí větší práce, představuje aktuální zamyšlení osmasedmdesátiletého františkána  ucelenou esej o několika kapitolách. Je zřetelně znát, že mu mysl i srdce zaměstnává jedna jediná  otázka: co to znamená být křesťanem teď a tady?  Čím můžeme jako křesťané prospět společnosti, do níž jsme se narodili, která má svoje specifika, ale v žádném případě není, co se týče nákazy a rozložení strukturálního zla, v ničem horší nebo lepší, než byly státy a národy v jiných historických epochách? Už samo toto východisko je velmi uklidňující.

Ne, nelekejme se. Rohr samozřejmě neodmítá závažnost individuálního hříchu, snahu každého z nás o osobní zbožnost a důležitost etických pravidel, která už po staletí vymezují
a definují jak církevní společenství, tak euro-americkou civilizaci jako takovou. Jen se snaží pojmenovat důležitou skutečnost; totiž že jsme si zlo, s nímž jsme v nedokonalosti naší pozemskosti dennodenně konfrontováni, uzamčeli do svého soukromí a neuvědomujeme si jeho vertikální i horizontální důsledky...

Nad knihou se zamýšlí redaktorka Hana Svanovská, ukázky načetl Petr Najman.

Regiony

Regiony

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Proglas potřebuje podpořit!

Děkujeme za podporu Proglasu, milí posluchači!

SMS