Tvůj in Xto

Tvůj in Xto
19. listopadu 2021 Knihovnička Proglasu Autor: Hanka Svanovská

Výbor z korespondence česko-římského katolického teologa Karla Skalického a česko-amerického teologa evangelického vyznání Erazima Koháka představí nejnovější Knihovnička Proglasu. Poslouchejte v neděli 21. listopadu o půl druhé odpoledne, opakujeme v sobotu 27. listopadu ve 13.30.

Vzájemná epistolární komunikace se počíná roku 1978 (shodou okolností prvního roku pontifikátu papeže Jana Pavla II.). Bezprostředním podnětem bylo setkání dvou mužů na jedné konferenci v Rakousku, kde katolík Karel zaujal teologa Erazima svým referátem –úvahou – o smyslu českých dějin. Vzájemné intelektuální sympatie nesou zprvu plody vzájemnou výměnou knih, článků a studií, aby se v nebývale zralém ekumenismu protnuly na snaze  o znovupromýšlení odkazu Mistra Jana Husa, k čemuž začaly některé kruhy v české katolické církvi tíhnout právě v osmdesátých letech. Kohák, pro něhož jako evangelíka byla Husova osobnost stěžejní z přirozených důvodů, se v této souvislosti snaží o velmi empatické  pochopení možných katolických důrazů celé záležitosti. Několik dopisů, kde se tomuto tématu obšírněji věnuje, zrcadlí dosud nedoceněný způsob, jak postupně  pronikat do způsobu uvažování konfese, která mi nejen není vlastní, ale kterou moji předci pokládali za zcela protikladnou až nepřátelskou...

K četbě knihy pozve redaktorka Hana Svanovská, ukázky načetl Petr Najman.