Vatikán a 2. světová válka

Vatikán a 2. světová válka
15. října 2021 Knihovnička Proglasu Autor: Hana Svanovská

V aktuální Knihovničce Proglasu představíme historickou studii Marka Šmída a Tomáše Petráčka pojednávající o roli papežského státu a katolické církve za 2. světové války. Poslouchejte v neděli 17. října o půl druhé odpoledne, opakujeme v sobotu 23. října ve 13.30.

Útlá knížka je spíše úvodem do hojně prodiskutovávané úlohy světové katolické církve v době nacistického běsnění;  to cennější na ní je, že se nesnaží být apologetikou papežů Pia XI. ani Pia XII., ale ani sebemrskačským bitím se do prsou v zájmu nějaké povinně vyžadované kajícnosti. Autoři jsou si od začátku vědomi toho, že s otevřením vatikánských archivů období 2. světové války, ke kterému došlo v březnu 2020, mohou být mnohá fakta ještě přeinterpretována, takže dávají nahlédnout do jednotlivých popisovaných událostí spíše s ohleduplným pochopením, ovšem bez přehnané opatrnosti.

Konkrétní kapitoly na sebe nenavazují ani tak chronologicky; jako spíš každá z nich dává nahlédnout některý z klíčových problémů, které musela vatikánská politika zohledňovat, případně se jím diplomaticky po co nejlepším způsobu prokličkovat. Ve zkratce, ale dostatečně srozumitelně je popsána situace církve na počátku 20. století a její tehdejší tíhnutí k ultramontanismu; z tohoto exklusivního vnímání papežství ostatně vyplývají některá pro současnosti již méně srozumitelná rozhodnutí a lavírování předních diplomatů...

Nad knihou se zamýšlí redaktorka Hana Svanovská, ukázky načetl Martin Holík.