25 let Slezské diakonie

25 let Slezské diakonie

V neděli 12. dubna bude hostem relace Křesťan a svět ředitelka Slezské diakonie Zuzana Filipková. O začátcích i současnosti diakonie, která působí již 25 let, uslyšíte v pět hodin odpoledne.

Již 25 let přináší Slezská diakonie (SD) světlo do života potřebným. SD je nestátní nezisková organizace působící již ve třech krajích České republiky - Moravskoslezském, Olomouckém a Jihomoravském. Zřizovatelem je Slezská církev evangelická augsburského vyznání, na jejíž diakonickou práci, vykonávanou v Těšínském Slezsku již od počátku 20.  století, SD plynule navázala.

Posláním organizace je již od jejího počátku poskytování kvalitních sociálních služeb. Slezská diakonie nabízí také vzdělávání a další podporu a pomoc potřebným (např. v oblasti sociálně právní ochrany dětí), a to v souladu s křesťanskými hodnotami. V centru pozornosti stojí především lidé, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni, a to především osoby se zdravotním handicapem, osoby bez domova, senioři a osoby, které se ocitly v obtížných životních situacích. Sociální služby SD se vyvíjely v souladu s potřebami uživatelů a možnostmi organizace a i v dnešní době se zařízení, jejich zaměření a počet uživatelů každoročně rozrůstají, stejně jako jejich kvalitativní úroveň a odbornost personálu. Dnes je SD považována laickou i odbornou veřejností u nás i v zahraničí za významného a špičkového poskytovatele sociálních služeb. Je členem řady mezinárodních organizací působících v sociální oblasti a od roku 2004 koordinuje také mezinárodně dobrovolnické aktivity.

Ročně nabízí střediska a služby SD pomoc a podporu až osmi tisícům klientů ve 104 zaregistrovaných sociálních službách různého zaměření - terénní programy, služby sociální rehabilitace, podpory samostatného bydlení, pečovatelská služba, tísňová péče, odlehčovací služby  a služby osobní asistence, služby rané péče, sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP, pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství nebo intervenční centrum. Dále SD provozuje azylové domy, noclehárny, centra denních služeb, denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, dům na půl cesty, chráněné bydlení, nízkoprahová denní centra a zařízení pro děti a mládež nebo sociálně terapeutické dílny. Výchovně vzdělávací činnost je se sociálními službami SD propojena díky vzdělávacím institucím Diakonického školství. 
 
 Za 25 let svého působení, zaznamenala SD mnoho úspěchů, z aktuálních lze zmínit např. nový Program pro pěstounské rodiny, o který SD rozšířila svou oblast působnosti v roce 2013. Dnes je SD poskytovatelem podpory pro více než stovku pěstounských rodin a v rámci zmíněného programu jsou rovněž realizovány vzdělávací aktivity pro externí subjekty.  Důležitou součástí organizace jsou také akreditované dobrovolnické programy uplatňující se v sociálních službách i v přirozeném domácím prostředí rodin a zakládající se na mnohaleté zkušenosti s koordinací dobrovolníků z České republiky i ze zahraničí. V letošním roce se také očekává naplnění dlouhodobé vize SD o zřízení moderních multifunkčních prostor vyhrazených diakonickým a církevním aktivitám. K těmto účelům bude sloužit nově vzniklé Diakonické vzdělávací centrum, které bude mimo jiné přispívat k provázanému systému sociálních a vzdělávacích služeb pro osoby se zdravotním handicapem. Zároveň se od nového centra očekává pozitivní dopad na informovanost a vzdělanost širší veřejnosti v oblasti sociální i v oblasti historie diakonické sociální práce a křesťanství v regionu.  Vznikající zázemí bude rozděleno na aktivity v podobě chráněného bydlení, praktické školy, multifunkčního informačního centra, archívu, knihovny se studovnou a čítárnou a muzeem. Veškeré informace týkající se Slezské diakonie a potřebné kontakty jsou k dispozici na webu http://www.slezskadiakonie.cz.

Díky bohatým vizím a plánům do dalšího období má Slezská diakonie v plánu nadále upevňovat svou pozici v sociální oblasti, rozšiřovat informovanost společnosti a především, pomáhat potřebným.