Dlouhá, těžká, ale požehnaná cesta

Dlouhá, těžká, ale požehnaná cesta
5. března 2009 Křesťan a svět Autor: Marek Chvátal

Naše Studio Radim sídlí v areálu kapucínského kláštera v Olomouci. Využili jsme tedy toho, že prakticky naším sousedem je 89letý kapucín a kněz, bratr Libor Pinkava. Tento tichý a nenápadný muž v sobě nosí veselé i smutné zážitky z minulých dob nacistické a komunistické nadvlády. Hovořit o nich bude v našem pořadu Křesťan a svět. První část vysíláme v neděli  8. března v 17.00, druhou v neděli 15. března v 17.00.

Bratr Libor pochází z Kladek. Jako chlapec šel do Prahy studovat na Serafinskou školu, kterou vedli bratři kapucíni na Loretánském náměstí. Jako většina absolventů této školy zažádal o vstup do kapucínského řádu. Krátce po prvních slibech byl ale totálně nasazen ve Vídni. Po válce mohl dostudovat teologii a přijmout kněžské svěcení. Dlouho však svobodně nesloužil. Brzy byl s některými spolubratry internován v Želivě. Pod samopalem musel prožít celých pět let.

Po propuštění z Želiva mu nezbývalo než shánět práci, kde se dá. Občas se mu naskytla i možnost k duchovní službě. Nakonec se dostal do farnosti Luká, kde mnoho roků sloužil jako farář. Pár let po revoluci se přestěhoval zpět ke svým bratřím do kláštera v Olomouci. A tam žije, modlí se a zpovídá dodnes.