Duchovní doprovázení a psychoterapie v době krize

Duchovní doprovázení a psychoterapie v době krize

Pořad v souvislostech


Duchovní doprovázení a psychoterapie v době krize
Budeme vysílat

Hledání všechny smutky zahání
Hledání všechny smutky zahání
Doma v Severním Irsku
Vysílali jsme


Hledání všechny smutky zahání

Dobrovolnické centrum ADRA

Dobrovolnické centrum ADRA
Audioarchiv

Jak si udržet duchovní zdraví nejen v čase krize prozradily v pořadu Křesťan a svět s datem 17.5.2020 Sestry Dítěte Ježíše Veronika Řeháková a Klára Maliňáková. Rozhovor je k poslechu z audioarchivu nebo v repríze ve středu 20.5. od 2.00 či v pátek 22.5. od 16.00.

Sestry, jejichž charismatem je právě duchovní doprovázení (s. Klára se navíc profesionálně zabývá psychoterapií) během pořadu rozlišily tenkou hranici obou přístupů k člověku. V čem spatřují zásadní přínos duchovního doprovázení, vyjádřila s. Veronika následovně: „Někteří lidé říkají: no a proč se máme zaměřovat na to pozitivní? (My tomu říkáme: na to životodárné.) Proč nemáme svůj život žít tak, že napravujeme to, co je špatně? (A to by bylo takové to zpytování svědomí a uvědomování si toho, co vlastně nedokážu a v tom se snažím nějak růst.) A já bych řekla velmi jednoduše, duchovní doprovázení má jeden cíl – abychom dorůstali do plnosti Života… Bůh je Život... Věříme, že… chce, abychom se na prvním místě soustředili na… jeho lásku, učili se přijímat sami sebe i s těmi limity, jací jsme… Náš zakladatel Mikuláš Barré říkával: když se soustředíme na to dobré, aby rostlo dobro, tak to zlé nemá šanci a vlastně samo… mizí… Bůh je Život s velký Ž a zve nás tedy do sebe, do Života.“ sdj_malinakova_rehakova    

Úvahy nad úlohou naslouchání a soustředěné pozornosti vůči tomu, co prožíváme duševně i duchovně, proložené praktickými radami pro dobu krize i běžný čas (sestry uvádějí jako jeden z příkladů účinné modlitby „examen“), si můžete poslechnout kdykoliv z našeho audioarchivu. (Na foto zprava s. Veronika a s. Klára. Zdroj: http://rad.katolik.cz/sdj/index.php?q=uvodni-stranka).  

S Klárou Maliňákovou a Veronikou Řehákovou hovořila na dálku Jitka Skřičková za technické podpory Antonína Kánského a Jaroslava Topinky.