Jezuita a skaut P. Josef Tichý

Jezuita a skaut P. Josef Tichý

Pořad v souvislostech


Jezuita a skaut P. Josef Tichý
Budeme vysílat

Dobrý pastýř nejen svých oveček
Dobrý pastýř nejen svých oveček
Nejlepší léta v manželství
Vysílali jsme


Dobrý pastýř nejen svých oveček

Sv. Josef

Sv. Josef
Audioarchiv

V pořadu studia Vojtěch v cyklu Křesťan a svět představíme poněkud skrytou, zato však ryzí osobnost jezuity patera Josefa Tichého, který zemřel 11. října roku 2018 ve věku 88 let. Poslouchejte v neděli 6. 1. 2018 ve 20.15. Reprízy uvedeme 9. 1. 2019 ve 2.00 a 11. 1. 2019 v 16.00.

Pater Josef Tichý se narodil se v Havlíčkově Brodě, kde se pak stal také skautem, kde doslal přezdívku Jestřáb. I po změně režimu se podílel na obnově Junáka a věnoval se duchovní formaci skautských oddílů.  V Hradci Králové ukončil v roce 1988 třetí jezuitskou probaci slavnými řeholními sliby. Svou kněžskou službu vykonával v letech 1976 – 78 jako kaplan v Pardubicích, poté byl až do roku 2003 administrátorem farností Hradec Králové Plotiště a Pouchov. Následovalo působení v kolínské jezuitské komunitě a svůj život dožil v Praze, kde je také pochován na vyšehradském hřbitově.

Bratr Jestřáb byl držitelem vůdcovského dekretu, absolventem lesní školy a nositelem následujících skautských vyznamenání a ocenění:

20 čestných let (1969)
Medaile díků (1970)
40 čestných let (1991)
Skautská vděčnost (1991)
Řád čestné lilie v trojlístku - stříbrný stupeň (1993)
Doživotní člen Svojsíkova oddílu (1999)
Medaile sv. Jiří - zlatý stupeň (2007)

V našem pořadu na P. Tichého zavzpomínají postupně 4 respondenti. Prvním bude pan doktor Jan Bureš, který se stal v roce 1968 v Havlíčkově Brodě skautem pod vedením P. Tichého, dále rovněž skaut a současně spolužák otce Tichého – pomocný královéhradecký biskup Mons. Josef Kajnek, který měl také na pohřbu otce Josefa v pražském kostele sv. Ignáce hlavní promluvu a nakonec dva farníci Jaroslava Devetterová, která byla po revoluci katechetkou a bývalý ministrant  Václav Horejš.

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony