Karel Skalický vypráví o své cestě ke kněžství a životě v exilu

Karel Skalický vypráví o své cestě ke kněžství a životě v exilu
2. srpna 2008 Křesťan a svět Autor: Petr Pospíšil
Prof. Dr. Karel Skalický, Th.D. v pořadu Křesťan a svět vzpomíná na počátky svého duchovního povolání a vypráví o svém útěku z komunistického Československa. Jak prožíval dobu v exilu a co ho vedlo zpět do vlasti uslyšíte v neděli 10. srpna v 17.00 hod. Reprízu naladíte ve čtvrtek 14. srpna ve 22.30 hod.

Karel Skalický se narodil v Hluboké n. Vltavou r. 1934. Reálné gymnázium navštěvoval v Českém Krumlově a v Praze. V roce 1953 byl přijat na fakultu mechanizace Vysoké školy zemědělské v Praze. V roce 1956 odešel ilegálně do zahraničí a studoval filosofii a teologii v Římě na Papežské Lateránské univerzitě. V roce 1961 byl vysvěcen na kněze. V srpnu r. 1962 začal pracovat jako duchovní asistent mládeže v Oratoriu sv. Petra ve Vatikánu. Během tohoto zaměstnání pokračoval v postgraduálním studiu. Licenciátu z filosofie dosáhl v roce 1965 a doktorátu z teologie v roce 1966. Počátkem roku 1966 byl povolán kardinálem Beranem za druhého sekretáře. V roce 1967 ho Mons. Prof. Karel Vrána pověřil vedením časopisu Křesťanské akademie v Říme „Studie“, který vedl až do roku 1990. Roku 1968 byl povolán vyučovat na Lateránské univerzitě. Počátkem r. 1970 se stal kaplanem v generálním domě bratří Maristů v Římě, kde byl až do r. 1985. a zároveň přijal funkci duchovního správce českých emigrantů v Itálii (do roku 1979). V roce 1977 byl jmenován mimořádným profesorem fundamentální teologie a koordinátorem specializace v religionistických vědách na Lateránské univerzitě a v roce 1982 se stal řádným profesorem. Krátce vyučoval též v Zambii (1979) a v roce 1982 v Ecuadoru, Guatemale a Puerto Ricu. V roce 1985 byl povolán vyučovat na lékařské fakultě Agostino Gemelli Katolické univerzity Sacro Cuore. R. 1987 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován monsignorem. V roce 1994 přesídlil zpět do vlasti. Stal se farářem ve své rodné Hluboké n. Vltavou a vedoucím katedry křesťanské filosofie a světonázoru na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kdy byl r. 1996 zvolen do funkce jejího děkana. Od r. 2003 působí na této fakultě jako vedoucí katedry ekumenické a systematické teologie. V roce 2006 mu byl prezidentem republiky propůjčen Řád T. G. Masaryka za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv. Je čestným občanem města Hluboká n. Vltavou. V současné době působí jako farář farnosti sv. Prokopa a Jana Křtitele v Českých Budějovicích.


Pořad připravilo českobudějovické studio Jan Neumann, slovem provází Petr Pospíšil.