Každý jsme Abrahamem

Každý jsme Abrahamem
18. března 2016 Křesťan a svět Autor: Hanka Svanovská

Na Květnou neděli je hostem pořadu "Křesťan a svět" literární vědec a vysokoškolský učitel Jiří Trávníček. Poslouchejte 20. března v 17.00, opakujeme ve čtvrtek 24. března ve 22.30.

Známý brněnský profesor se zamýšlí nad svou cestou k Bohu, která začala chozením do kostela s prarodiči, ale později se klikatila nejrůznějšími směry. Jakým způsobem ovlivnilo setkání s Ježíšem jeho profesní kariéru? Jak nakládat s nebezpečím intelektuální pýchy? A je nutné náležet do nějakého křesťanského společenství? O těchto a ještě mnoha dalších věcech rozmlouvali společně s redaktorkou Hanou Svanovskou.