Křesťan a svět: Budujeme Boží království

Křesťan a svět: Budujeme Boží království

Pořad v souvislostech


Budujeme Boží království
Budeme vysílat

Hledání všechny smutky zahání
Hledání všechny smutky zahání
Doma v Severním Irsku
Vysílali jsme


Hledání všechny smutky zahání

Dobrovolnické centrum ADRA

Dobrovolnické centrum ADRA
Audioarchiv

Spolu s frontmanem kapely Espé a ředitelem projektu Godzone Julem Slovákem se podíváme na velmi úspěšnou formu evangelizace nejen mladé generace na Slovensku. Rozhovor v premiéře vysíláme v neděli 4.10.2020 od 20.15.   

KIOBK je generace, "Ktorej Ide O Božie Kráľovstvo". Právě tito lidé tvoří týmgodzone1 evangelizačně-formační platformy Godzone a současně KIOBK roste mezi evangelizovanými. Všichni společně chtějí, aby se Boží království rozšiřovalo a mělo vliv na vše, co dělají, aby zasahovalo do všech sfér života. Být křesťanem totiž pro Jula Slováka znamená aktivně vycházet ze sebe směrem k ostatním, stávat se pořád víc solí země a proměňovat vztahy a okolnosti podle Božího srdce.   

slovak_julius1Aktivity projektu Godzone jsou do značné míry postaveny na kultuře sdílení svědectví: „Už vlastně v Bibli, ve Starém zákoně vidíme, jak si Izraelité připomínali Boží skutky na různých místech a potom oslavovali Boha. Takže toto je přesně to, že připomenout si Boží konání v našich životech… obnovuje v nás takovou vášeň Boha oslavovat a prostě i zdvihá víru u lidí, kteří možná potřebují stejný zásah nebo stejný zázrak pro svůj život."

Na otázku po identitě Julius Slovák odpovídá, že jeho DNA je katolické a nemá potřebu na tom nic měnit. Zároveň je ale veden ke spolupráci postavené na úrovni vztahů. Protože věří, že bratrská láska předbíhá rozumové a intelektuální rozdíly, které jsou v různých církvích, s radostí spolupracuje se všemi křesťany, jež projeví zájem. Zdůrazňuje, že Boží království je postavené na vztazích, že Bůh se zjevil jako Otec a ne jako šéf, že nám poslal svého Syna a nazval nás svými dětmi. Pro Jula je tedy základem jednota srdce, které hovoří k druhým lidem jazykem lásky.

godzone2Jaké je to dobrovolně se v dnešní době vystavit životu víry a spoléhat se na to, že Pán se postará, jak se dá s úspěchem dělat křesťanské hudebně-vizuální umění propojené s evangelizací - o tom vše bude řeč v neděli 4. října 2020 od 20.15. Pořad je po premiéře kdykoliv k poslechu z audioarchivu.

S Julem Slovákem hovořila Jitka Skřičková, o technickou podporu se postaral Jaroslav Topinka.