Křesťan a svět: Dítě, pravím ti, vstaň

Křesťan a svět: Dítě, pravím ti, vstaň

Pořad v souvislostech


Dítě, pravím ti, vstaň
Budeme vysílat

Když je manželství super I.
Když je manželství super I.
Když je manželství super II.
Vysílali jsme


Když je manželství super I.

Továrna na život

Továrna na život
Audioarchiv

V neděli 7. června 2020 vysíláme od 20.15 premiéru rozhovoru s Marií Terezou Misařovou, rodačkou z Jihlavy. Klinická logopedka a speciální pedagožka pohovoří o své práci v africkém Burundi, na niž se dlouho připravovala a nachází v ní hluboký smysl.

misarova_burundiDopoledne pracuje v základní škole podporované místní neziskovou organizací, odpoledne působí v soukromém rehabilitačním centrum s cílem vybudovat funkční komunikaci u dětí i dospělých nějakým způsobem postižených. Kromě toho podporuje jediná dvě burundská centra pro děti s postižením a dochází do sirotčince pro handicapované děti. Snaží se zlepšit kvalitu života a trpělivě vysvětlovat laické i odborné veřejnosti, co se skrývá především za neviditelným handicapem - autismem. V září 2020 plánuje otevřít denní centrum pro děti s autismem. Jméno pro středisko jí podle jejích slov vnukl Bůh: bude se jmenovat Talita kum – Dítě, pravím ti, vstaň. Marie Tereza je tedy úzce propojena s místními, ale současně přichází také podpora z České republiky od rodiny, přátel, jihlavské farnosti u sv. Jakuba i neznámých dárců například prostřednictvím portálu Hithit.misarova_burundi2 

Po dvou rozhovorech s Marií Terezou vnímám, že ačkoliv její burundská mise vypadá na první pohled bláznivě, má svou logiku. Prvotní dojem, že „to přece nejde, aby tak mladá žena ve velmi nestabilních podmínkách bez přímé podpory ze zahraničí žila a pracovala na vlastní pěst“, se postupně proměnil v přesvědčení, že se neodehrává nahodile a už vůbec ne bez rozmyslu.

Marie Tereza si je totiž jistá, že je právě teď právě tam, kde má být. Odborné znalosti, příprava od komunity Chemin Neuf a Boží pozvání -  to jsou základy, na nichž staví a které se dennodenně potvrzují a osvědčují. Do jejího příběhu, který natáčela Jitka Skřičková spolu s technikem Jaroslavem Topinkou, se můžete ponořit poprvé v neděli 7.6.2020 od čtvrt na devět večer nebo kdykoliv později prostřednictvím našeho audioarchivu.

Více informací o práci Marie Terezy Misařové najdete například na této stránce: https://www.facebook.com/Pom%C3%A1h%C3%A1me-d%C4%9Btem-s-posti%C5%BEen%C3%ADm-Burundi-110609927064449  

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony