Křesťan a svět: Ekologie přírody i člověka

Křesťan a svět:

Pořad v souvislostech


Ekologie přírody i člověka
Budeme vysílat

Hledání všechny smutky zahání
Hledání všechny smutky zahání
Doma v Severním Irsku
Vysílali jsme


Hledání všechny smutky zahání

Dobrovolnické centrum ADRA

Dobrovolnické centrum ADRA
Audioarchiv

Rozhovor s přírodovědcem Janem Květem z jihočeské Třeboně naladíte v premiéře v neděli 10. listopadu 2019 od 20.15. 

Jako učitel a vědec působil na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kterou po sametové revoluci pomáhal zřizovat. Vědecky byl činný v Botanickém ústavu Akademie věd v Třeboni od 70. let až donedávna, dosud je zaměstnán na malý úvazek v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, je členem řady dalších vědeckých společností českých i světových a současně je aktivní ve své domovské farnosti a v rámci ČKA. 

Politické dění mu nikdy nebylo a dodnes není lhostejné, přitom do strany ho komunisté kdysi zvali velmi jemným způsobem, jak vzpomíná. Jeho paměť je vskutku velmi bohatá a rozhodně ne černobílá, jak vyrozumíme ze vzpomínek na přátele ve víře za totality nebo skauting, významné osobnosti vědy a nejbližší přátele jako například Josefa Petra Ondoka. Významnou úlohu sehrál v listopadových událostech roku 1989 a v politice na začátku 90. let, kdy se podílel na tvorbě zákonů o ochraně přírody a krajiny. Ostatně právě svůj podíl na tvorbě zákonů na ochranu přírody a krajiny a o vlivu lidských činností na životní prostředí považuje za nejdůležitější výsledek své práce, protože v tomto případě se jeho odbornost přímo promítla do praxe.  

Doktor Jan Květ se systematicky věnuje ochraně přírody a krajiny a specializuje se na výzkum mokřad, za což byl mnohokrát oceněn doma i ve světě. Vědec praktik a občansky angažovaný křesťan - seznamte se s ním v pořadu Křesťan a svět právě v době, kdy si připomínáme 30 let od pádu totalitního režimu v naší zemi. 

Rozhovor vedla a pro vysílání upravila Jitka Skřičková, studio Jan Neumann, České Budějovice. Mistr zvuku: Jaroslav Topinka.