Křesťan a svět: Evangelium podle Radovana Voříška

Křesťan a svět: Evangelium podle Radovana Voříška

Pořad v souvislostech


Evangelium podle Radovana Voříška
Budeme vysílat

Jak Anna potkala Liesel
Jak Anna potkala Liesel
Co pak ten biskup jenom dělá?
Vysílali jsme


Jak Anna potkala Liesel

Jezuita a skaut P. Josef Tichý

Jezuita a skaut P. Josef Tichý
Audioarchiv
18. května 2018 Křesťan a svět Autor: Petr Pospíšil

Pozvání k mikrofonu přijal terapeut a sociální pracovník společnosti Podané ruce Radovan Voříšek. V neděli 20. 5. v 17.00 bude hovořit o své víře a způsobech předávání evangelia. Opakujeme ve čtvrtek 24. 5. ve 22.30.

Radovan Voříšek svou křesťanskou víru přijal od rodičů. Už v dětském věku však prošla krizí, když umřelo děvče, které miloval, a za níž se po nocích modlil, jak sám říká. Víra v Boha však později opět ožila, když se tváří v tvář setkal s uzdravující Boží mocí.

Dnes Radovan Voříšek pracuje jako terapeut a preventista ve společnosti Podané ruce, přes dvacet let se věnuje drogově závislým lidem. Je členem komunity Emmanuel, spolupořádá Kurzy Alfa a jeho velkým tématem je evangelizace – předávání víry v Ježíše Krista.