Křesťan a svět: Misionář milosrdenství

Křesťan a svět: Misionář milosrdenství

Pořad v souvislostech


Misionář milosrdenství
Budeme vysílat

Když je manželství super I.
Když je manželství super I.
Když je manželství super II.
Vysílali jsme


Když je manželství super I.

Továrna na život

Továrna na život
Audioarchiv

Zkusme si každý sám pro sebe odpovědět, jak ve skutečnosti chápeme milosrdenství. Proč občas máme dojem, že toho tolik děláme, a přesto nás Bůh neslyší? Máme problém s tím, že Bůh je dobrý a jsme přetíženi náboženstvím - říká zkušený pastýř, redemptorista a zpovědník P. Michal Zamkovský, jehož podněty k zamyšlení zachytíte poprvé o 1. adventní neděli od 20.15.

Misionář milosrdenství, který sice žije v klášteře ve východoslovenském Podolínci, alepodolinec_klaster_redemptoriste mnohokrát za rok vyjíždí na misie nejen po Slovensku, během bezmála půlhodinového rozhovoru přibližuje Boha jako milosrdného Otce. Jeho reflexe o bezmezné Boží lásce přecházejí z úrovně rozumové na rovinu srdce, od (teo)logických úvah podepřených mnohaletou zkušeností do niterných rozjímání. Přesto ale stále stojí na zemi, v realitě našich lidských bojů, kdy prohra střídá výhru a kdy s tímto vším Bůh počítá.

Na slova z Matoušova evangelia: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím“, která potřebujeme v těchto dnech vnímat víc než kdykoliv dřív, reaguje úvahou o velmi časté, ale nešťastné praxi, kdy křesťané jsou často přetíženi náboženskými výkony: „I nyní, v průběhu této krize, nám přicházejí různé návrhy – a ještě takové modlitby a takové novény [je třeba se pomodlit – pozn.red.] a všechno možné, ale člověk jako by neměl sil, takovou vnitřní sílu, neboť podstata náboženství je vztah… blízký vztah s Ježíšem, setkávat se s Ním a přijímat Jeho lásku a… v tomto vztahu Ježíš říká, že… to břemeno lásky a i to jařmo lásky je lehké… Tak pojďme k Němu a nechme si jej [to naše břemeno – pozn.red.] vzít.“

zamkovsky_michal2P. Zamkovský zdůrazňuje bezpodmínečnou Boží lásku založenou na vztahu a ne výkonu. Vyzdvihuje, že Boží spravedlnost je právě milosrdenství, že Bůh má jméno Milosrdenství a člověku rozhodně nedává to, co si zaslouží, ale to, co potřebuje. Jako misionářství milosrdenství má od papeže Františka pověření odpustit vše, samozřejmě v případě, kdy člověk přichází před Boha s lítostí. A tak povzbuzuje k tomu, abychom Boha vnímali skutečně takového, jaký je, tedy jako milujícího Otce, který nechce trestat, ale žehnat, a nechali se jím obejmout jako synové a dcery.

Dvoudílný rozhovor mezi Podolíncem a Českými Budějovicemi vedla Jitka Skřičková, technicky vše na dálku z Olomouce jistil Jaroslav Topinka. Druhý díl zaměřený na spolupráci P. Zamkovského s laickým společenstvím Rieka života zachytíte o 2. adventní neděli 6.12.2020 opět od 20.15. Po premiéře budou pořady kdykoliv k poslechu z audioarchivu Proglasu.   

NyníKoncert vážné a duchovní...
Skladba: Missa Bell Amfitrit altera - Hassler Hans Leo - Communio: O sanctorum convivium; Autor: Lasso Orlando di; Dirigent: o´Donnell James; Sóla: Timothy Roberts, Simcock Iain - varhany; Soubor: Sbor Westminsterské katedrály
23:50Duchovní slovo
23:58Půlnoční modlitba
00:00Hymna a chorál Svatý...
00:05Dopoledne s Proglasem
01:00Komorní hudba
02:00Z archivu vzdělávacích...

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony