Křesťan a svět: Misionář milosrdenství

Křesťan a svět: Misionář milosrdenství

Pořad v souvislostech


Misionář milosrdenství
Audioarchiv

Zkusme si každý sám pro sebe odpovědět, jak ve skutečnosti chápeme milosrdenství. Proč občas máme dojem, že toho tolik děláme, a přesto nás Bůh neslyší? Máme problém s tím, že Bůh je dobrý a jsme přetíženi náboženstvím - říká zkušený pastýř, redemptorista a zpovědník P. Michal Zamkovský, jehož podněty k zamyšlení zachytíte poprvé o 1. adventní neděli od 20.15.

Misionář milosrdenství, který sice žije v klášteře ve východoslovenském Podolínci, alepodolinec_klaster_redemptoriste mnohokrát za rok vyjíždí na misie nejen po Slovensku, během bezmála půlhodinového rozhovoru přibližuje Boha jako milosrdného Otce. Jeho reflexe o bezmezné Boží lásce přecházejí z úrovně rozumové na rovinu srdce, od (teo)logických úvah podepřených mnohaletou zkušeností do niterných rozjímání. Přesto ale stále stojí na zemi, v realitě našich lidských bojů, kdy prohra střídá výhru a kdy s tímto vším Bůh počítá.

Na slova z Matoušova evangelia: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím“, která potřebujeme v těchto dnech vnímat víc než kdykoliv dřív, reaguje úvahou o velmi časté, ale nešťastné praxi, kdy křesťané jsou často přetíženi náboženskými výkony: „I nyní, v průběhu této krize, nám přicházejí různé návrhy – a ještě takové modlitby a takové novény [je třeba se pomodlit – pozn.red.] a všechno možné, ale člověk jako by neměl sil, takovou vnitřní sílu, neboť podstata náboženství je vztah… blízký vztah s Ježíšem, setkávat se s Ním a přijímat Jeho lásku a… v tomto vztahu Ježíš říká, že… to břemeno lásky a i to jařmo lásky je lehké… Tak pojďme k Němu a nechme si jej [to naše břemeno – pozn.red.] vzít.“

zamkovsky_michal2P. Zamkovský zdůrazňuje bezpodmínečnou Boží lásku založenou na vztahu a ne výkonu. Vyzdvihuje, že Boží spravedlnost je právě milosrdenství, že Bůh má jméno Milosrdenství a člověku rozhodně nedává to, co si zaslouží, ale to, co potřebuje. Jako misionářství milosrdenství má od papeže Františka pověření odpustit vše, samozřejmě v případě, kdy člověk přichází před Boha s lítostí. A tak povzbuzuje k tomu, abychom Boha vnímali skutečně takového, jaký je, tedy jako milujícího Otce, který nechce trestat, ale žehnat, a nechali se jím obejmout jako synové a dcery.

Dvoudílný rozhovor mezi Podolíncem a Českými Budějovicemi vedla Jitka Skřičková, technicky vše na dálku z Olomouce jistil Jaroslav Topinka. Druhý díl zaměřený na spolupráci P. Zamkovského s laickým společenstvím Rieka života zachytíte o 2. adventní neděli 6.12.2020 opět od 20.15. Po premiéře budou pořady kdykoliv k poslechu z audioarchivu Proglasu.