Křesťan a svět: Na cestě k Otcovu srdci

Křesťan a svět:

Pořad v souvislostech


Na cestě k Otcovu srdci
Audioarchiv

Rozhovor s Pavlem Strežem, jedním z lídrů katolické charismatické obnovy na Slovensku, naladíte premiérově o první adventní neděli 1. prosince 2019 od 20.15. 

strezo_stanOtcovo srdce a smíření - to jsou témata, pro něž Pavol Strežo hoří. „To, co se zdálo být největším prokletím mého života, se stalo potom největším požehnáním, když jsem dovolil Bohu, aby do toho vstoupil“, říká slovenský laický misionář, manžel a táta třech dětí. Jeho misií – posláním je přinášet lidem vědomí, že jsou milovaní: „To, co jsem našel a to, co jsem prožil, tak s tím se můžu dělit a můžu se modlit za lidi a rád to dělám, abych odevzdal to zjevení o tom, že náš Bůh je opravdu dobrý Otec, milující a laskavý a že vůbec není ten, který hledá naše chyby, aby nás za ně trestal.“ Proto rozběhl semináře Otcovo srdce a další, nesmírně pestré formy evangelizace, které přinášejí ovoce nejen na Slovensku, ale i v Česku a jinde po světě.    

strezo3V rozhovoru s Jitkou Skřičkovou poodhalí, co jej vedlo k tomu, že nasadil všechny síly pro smíření se sebou samým, Bohem, mezi církvemi (katolickou a protestantskými sbory) i mezi křesťany a židy. Protože je zároveň jedním z vedoucích katolické charismatické obnovy u našich východních sousedů, zhodnotí, jak tamější obnova v Duchu svatém probíhá. Vysvětlí také, jak funguje Mezinárodní služba katolické charismatické obnovy, CHARIS, která oficiálně zahájila svoji činnost letos v červnu. Společenství nové evangelizace, v němž Pavol Strežo působí, je totiž její součástí.

Autor snímků - Bernard Ondřej Mléčka.